News

 • "เมื่อจะทำงาน อย่าหยิบยกเอาความขาดแคลนเป็นข้ออ้าง จงทำงานท่ามกลางความขาดแคลนให้บรรลุผล จงทำด้วยความตั้งใจและซื่อสัตย์"
  (พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๘)
 • Listen and see not have much more experience than "Often Do+Practice".

  การลงมือทำด้วยความตั้งใจจริง จะเป็นการเพิ่มพูนทักษะ ให้แก่ตัวท่านเอง

  Golfreeze[at]packetlove[dot]com
 • Before run any execute command , please be aware of your mind .

  ตั้งสติก่อน รันคอมมานทุกครั้ง ^^

  Golfreeze[at]packetlove[dot]com
 • Prepare Operation Maintenance procedure is best solution to decrease critical outage.

  susu !!

  เตรียมการให้ดีเป็นขั้นตอนก่อนทำ Operation Maintenance ทุกครั้ง จะช่วยลดผลกระทบที่คาดไม่ถึง

  Golfreeze[at]packetlove[dot]com
 • If you want to solve a problem quickly, you really need to pay close attention to the basics."

  Mr. Masashi Kato , NTT Com
 • "อย่าสนใจที่คุณล้ม ให้ใส่ใจจุดที่ทำให้คุณล้ม"
  Don't care when you overturn , but please pay attention for point that make you overturn.
 • ถ้าเราอดทนต่อการแก้ปัญหา คุณจะมีโอกาสพบทางออกที่ดีกว่า คนที่จมอยู่กับปัญหา

  Golfreeze[at]packetlove[dot]com
 • "เมื่อจะทำงาน อย่าหยิบยกเอาความขาดแคลนเป็นข้ออ้าง จงทำงานท่ามกลางความขาดแคลนให้บรรลุผล จงทำด้วยความตั้งใจและซื่อสัตย์"
  (พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๘)
 • Present is the best for human , ปัจจุบันขณะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์

  Golfreeze[at]packetlove[dot]com
 • งานทุกอย่างล้วนหนีจากปัญหาไม่ได้ แต่จิตที่ฝึกดีแล้ว จะทำให้เรามีมุมมองที่ต่างจากเดิมออกไป สติจะระลึกถึงสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้น และถอยห่างออกจากปัญหานั้น เพื่อหาหนทางแก้ไขที่ให้กระทบกับสิ่งภายนอกน้อยที่สุด

All about unix linux freebsd and FAQ for Packetlove.com Web hosting , Mail hosting , VoIP + IP PBX server

No New Posts All about virtualization openstack + vmare esxi

All about virtualization openstack + vmare esxi

54 Posts
26 Topics

Last post by golfreeze
in proxmox เจอ Connection e...
on มีนาคม 12, 2023, 10:11:29 PM

No New Posts รวมทุกอย่างเกี่ยวกับ Wordpress การติดตั้ง Plugin ปัญหา แนวทางแก้ไข

รวมทุกอย่างเกี่ยวกับ Wordpress การติดตั้ง Plugin ปัญหา แนวทางแก้ไข

28 Posts
20 Topics

Last post by golfreeze
in how enable wordpress to ...
on สิงหาคม 07, 2023, 08:10:02 PM

No New Posts all application on unix knowledges by golfreeze

Installation application on Unix knowledges , Freebsd , Debian , CentOs in golfreeze's experience .

529 Posts
201 Topics

Last post by golfreeze
in Re: Install nrpe and nag...
on มีนาคม 24, 2024, 08:14:46 AM

No New Posts Trick เกี่ยวกับการแก้ปัญหา เกี่ยวกับ compiler gcc c++ c build make install

เวลาลืมพวก password แก้ permission , re-build source gcc c++ c build , make install , make , make clean

85 Posts
38 Topics

Last post by golfreeze
in Re: การลบไฟล์ จากหมายเลข...
on เมษายน 17, 2023, 03:04:10 PM

No New Posts command , shell script ,tool , crontab

เกี่ยวกับ คำสั่ง ต่างๆ บน unix grep,awk,find,sed รวมทั้ง shell script ต่างๆ ที่จำเป็น เกี่ยวกับ crontab วิธีตั้งค่า

220 Posts
91 Topics

Last post by golfreeze
in Re: ทำการตัดเอา keyword ...
on พฤษภาคม 22, 2024, 08:45:20 AM

No New Posts Mail issue , problem , configuration

พูดเกี่ยวกับ ปัญหาของระบบเมล ที่ใช้งาน วิธีแก้ปัญหาเมล รวมทั้งวิธีการ configuration ระบบ mail server spam mail anti virus email

200 Posts
87 Topics

Last post by golfreeze
in Re: การทำ relay mail ใน ...
on กันยายน 28, 2023, 02:58:50 PM

No New Posts Os kernel การปรับแต่ง เพิ่มเติม ลงโปรแกรม บน OS และ ControlPanel Directadmin,Cloud server

Os kernel การปรับแต่ง เพิ่มเติม ลงโปรแกรม on Freebsd , Debian , Centos , Redhat , Directadmin , Cloud server

220 Posts
135 Topics

Last post by golfreeze
in Re: add reverse dns on c...
on มิถุนายน 05, 2024, 10:39:50 AM

No New Posts การ maintenance ระบบทั้งหมด แก้ไขปัญหาที่เกิด หาต้นตอปัญหา

การ maintenance ระบบทั้งหมด ของ Packetlove.com แก้ไขปัญหาที่เกิด หาต้นตอปัญหา วิธีแก้ปัญหา

25 Posts
15 Topics

Last post by golfreeze
in vmware extend disk on sh...
on กุมภาพันธ์ 05, 2022, 03:55:56 AM

No New Posts All Security via cyber space relate golfreeze task.

All Security via cyber space relate golfreeze task.

116 Posts
73 Topics

Last post by golfreeze
in ubuntu20.04 setup proxy ...
on กุมภาพันธ์ 01, 2022, 11:46:45 PM

No New Posts Training course by Packetlove.com , prepare knowledge for cert

Training course by Packetlove.com , prepare knowledge for cert , How to grow up your business with IT knowledge

24 Posts
11 Topics

Last post by golfreeze
in postgresql vs mysql ดีต่...
on มีนาคม 07, 2019, 11:39:22 AM

No New Posts เกี่ยวกับ Voice over Internet Protocol (VoIP) + IP-PBX server

ทุกอย่างที่เกี่ยวกับระบบ การให้บริการ โทรผ่านอินเตอร์เนต ตู้ชุมสายโทรศัพท์ voip + IP PBX server

16 Posts
7 Topics

Last post by makecoon
in แนะนำ VoIP Gateway พร้อม...
on พฤษภาคม 08, 2018, 03:21:17 PM

No New Posts Loadtest gatling.io knowledge

ทุกอย่างเกี่ยวกับ Load test app gatling.io

40 Posts
15 Topics

Last post by golfreeze
in Re: Error: missing serve...
on กุมภาพันธ์ 06, 2019, 04:37:31 PM

No New Posts เกี่ยวกับ docker ทุกอย่าง , ci/cd , gitlab, github

เกี่ยวกับ docker ทุกอย่าง , ความรู้ ความเข้าใจ การสร้าง image , run , attach , detach , pull , push , exec ,docker ,เกี่ยวกับ docker ทุกอย่าง , ci/cd , gitlab, github

10 Posts
5 Topics

Last post by golfreeze
in use tcpdump on container...
on พฤศจิกายน 28, 2019, 11:15:48 PM

No New Posts SEO : search engine optimized by golf

รวมทุกอย่างเกี่ยวกับ SEO

4 Posts
4 Topics

Last post by golfreeze
in ขายโรงงานสมุทรสาคร พร้อม...
on พฤษภาคม 12, 2024, 04:39:03 AM

No New Posts All Window server and client and application

migrate AD howto, Migrate exchange howto , All about Window server solution IIS , AD , Exchange

28 Posts
21 Topics

Last post by golfreeze
in permanent-vpn-connection...
on ธันวาคม 28, 2017, 08:28:57 PM

No New Posts เกี่ยวกับ Sendinblue ทุกอย่าง

เกี่ยวกับ Sendinblue ทุกอย่าง

2 Posts
2 Topics

Last post by golfreeze
in Sendinblue whitelabel pr...
on กันยายน 23, 2016, 08:25:27 PM

No New Posts ระบบ E-learning Moodle ทุกอย่าง

เรียนรู้เกี่ยวกับระบบ E-learning และการใช้งาน Moodle เป็น E-learning ทุกอย่าง การปรับแต่งต่างๆ ใน moodle

3 Posts
2 Topics

Last post by golfreeze
in ติดตั้ง php5 xmlrpc exte...
on ตุลาคม 04, 2016, 11:40:27 AM

เกี่ยวกับ Cloud computing + Big data ทั้งหมด

No New Posts เกี่ยวกับ Cloud Computing Openstack , AWS , Rackspace knowledge , DigitalOcean , Ar-bro.com

ความรู้เกี่ยวกับ Cloud Computing , Openstack, AWS , Rackspace knowledge , DigitalOcean.com, Ar-bro.com รวม เทคนิคต่างๆ

40 Posts
31 Topics

Last post by golfreeze
in วิธีการเพิ่ม policy ingr...
on เมษายน 04, 2020, 09:40:12 PM

No New Posts เกี่ยวกับเทคโนโลยี deep learning ทั้งหมด

เกี่ยวกับเทคโนโลยี deep learning ทั้งหมด

3 Posts
3 Topics

Last post by golfreeze
in opensource ที่ทำเกี่ยวกั...
on กรกฎาคม 08, 2018, 09:09:54 AM

No New Posts เกี่ยวกับเรื่อง Big data ทุกอย่าง

เกี่ยวกับเรื่อง Big data ทุกอย่าง

14 Posts
11 Topics

Last post by golfreeze
in office365 export log in ...
on พฤศจิกายน 22, 2018, 10:56:33 AM

เกี่ยวกับเทคโนโลยี Financial Technology Blockchain , Bitcoin

No New Posts เกี่ยวกับ Fintech สกุลเงิน Bitcoin

เกี่ยวกับ Fintech สกุลเงิน Bitcoin

11 Posts
5 Topics

Last post by golfreeze
in Re: ใช้งาน claymore on u...
on มีนาคม 03, 2021, 11:26:24 AM

No New Posts เกี่ยวกับ zcoin cryptocurrency

เกี่ยวกับ zcoin cryptocurrency , zigma , lelantus protocol

11 Posts
7 Topics

Last post by golfreeze
in How to Firo earn with lo...
on พฤษภาคม 14, 2021, 10:15:14 AM

Networking : Mikrotik setting and manual

No New Posts All About mikrotik setting and manual

All About mikrotik setting and manual

18 Posts
13 Topics

Last post by golfreeze
in howto mac os connect con...
on พฤษภาคม 16, 2019, 12:24:34 PM

No New Posts Paloalto firewall + Cisco network equipment

การคอนฟิค firewall paloalto และ คอนฟิคอุปกรณ์ cisco

3 Posts
3 Topics

Last post by golfreeze
in The CLI comnmand to chan...
on พฤษภาคม 16, 2019, 12:35:47 PM

No New Posts Ubi Network

Ubi Network เกี่ยวกับคอนฟิคของอุปกรณ์ Ubi access point , point to point

2 Posts
1 Topics

Last post by golfreeze
in Re: UbiQuiti LOCO M2 แบบ...
on กรกฎาคม 18, 2017, 01:50:00 PM

All about MAC os , Android , Server equipment specification

No New Posts Server equipment ทั้งหมด

Server equipment ทั้งหมดเลยครับ

5 Posts
5 Topics

Last post by golfreeze
in upgrade mac-os แล้วทำการ...
on กุมภาพันธ์ 10, 2022, 10:07:41 PM

No New Posts Package on mac

Package on mac

21 Posts
17 Topics

Last post by golfreeze
in Re: disk cleanup on mac ...
on เมษายน 13, 2023, 04:57:59 PM

No New Posts Android App ที่ใช้ แนะนำ

Android App ที่ใช้ แนะนำ

1 Posts
1 Topics

Last post by golfreeze
in app 360 security ใช้สำหร...
on มิถุนายน 09, 2016, 02:10:40 PM

Common for life ทั่วๆไป กิน เที่ยว ภาษา เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No New Posts การลงทุน หลักทรัพย์ LTF

การลงทุน หลักทรัพย์ LTF

8 Posts
7 Topics

Last post by golfreeze
in commission about agoda p...
on กรกฎาคม 14, 2016, 09:19:20 AM

No New Posts เรื่องออกแบบบ้าน รูปแบบ ภาพแบบบ้านที่ชอบ

เรื่องออกแบบบ้าน รูปแบบ ภาพแบบบ้านที่ชอบ

2 Posts
2 Topics

Last post by soda
in 4 เคล็ดลับ สร้างบ้าน ให้...
on มีนาคม 12, 2020, 01:49:24 PM

No New Posts เรียนภาษาญี่ปุ่น เบื้องต้น

เรียนภาษาญี่ปุ่น เบื้องต้น

40 Posts
20 Topics

Last post by golfreeze
in ちょうれい :朝礼 การประชุมช่วงเ...
on สิงหาคม 19, 2019, 09:44:42 AM

No New Posts ทริปภาษาอังกฤษ

ทริปภาษาอังกฤษ

2 Posts
2 Topics

Last post by araji
in [How to] ภาษาอังกฤษเริ่ม...
on กุมภาพันธ์ 15, 2019, 01:29:31 PM

No New Posts เรียนภาษาเยอรมัน

เรียนภาษาเยอรมัน

2 Posts
1 Topics

Last post by golfreeze
in Re: ฝึก คำศัพท์และฟังเสี...
on มีนาคม 26, 2018, 09:22:58 PM

No New Posts เรียนภาษาฝรั่งเศษ

เรียนภาษาฝรั่งเศษ

0 Posts
0 Topics

No New Posts เรื่องทั่วไป เกี่ยวกับ Packetlove.com การจดจัดตั้งบริษัท

เรื่องทั่วไป เกี่ยวกับ Packetlove.com การจดจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD เรื่องจัดการภาษีนิติบุคคล ทุกอย่าง

111 Posts
42 Topics

Last post by golfreeze
in Re: ceo , coo , cxo , ci...
on พฤษภาคม 05, 2019, 05:45:37 PM

No New Posts Travel for life trip by golfreeze

Travel on my style by golfreeze[at]packetlove.com with Pajero Sport.

198 Posts
72 Topics

Last post by golfreeze
in Toya Lake รวมโรงแรมจุดพล...
on พฤษภาคม 13, 2024, 12:21:37 AM

ธรรมะดีๆ จาก Kammatan.com

No New Posts การรักษาสุขภาพ และ การดูแลตัวเอง

การรักษาสุขภาพ และ การดูแลตัวเอง

40 Posts
11 Topics

Last post by HornSpacer
in เคล็ดลับง่ายๆ ของการกินใ...
on สิงหาคม 13, 2020, 05:33:18 PM

No New Posts ธรรมะ เพื่อการใช้ชีวิตในโลก

การเจริญสติปัฏฐาน4 นั่งสมาธิ เจริญบุญกุศล ล้วนทำให้การใช้ชีวิตบนโลก มีความหมายยิ่งขึ้น kammatan.com

11 Posts
8 Topics

Last post by golfreeze
in พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ...
on พฤษภาคม 18, 2015, 12:40:57 PM

Music for relax

No New Posts [แต่งเอง] รวม ขำขำ

[แต่งเอง] รวม ขำขำ

38 Posts
25 Topics

Last post by golfreeze
in [แต่งเอง] แต่งให้คุณมุก ...
on ธันวาคม 16, 2018, 08:28:39 PM

No New Posts รวมคลิปเพลง ที่ชอบ

รวมคลิปเพลง ที่ชอบ เพื่อชีวิต Blue Jazz String

23 Posts
13 Topics

Last post by golfreeze
in Re: Download and Convert...
on มิถุนายน 26, 2020, 02:35:06 PM

No New Posts Music for relax

Music from guitar chord , song product by golfreeze[at]packetlove.com

70 Posts
64 Topics

Last post by Sunnyb0ne
in 23'O-เลือนลางและจางหาย (...
on พฤษภาคม 24, 2020, 02:00:48 AM

No New Posts คอร์ด เพลงเพื่อชีวิต

คอร์ด เพลงเพื่อชีวิต

19 Posts
9 Topics

Last post by golfreeze
in Re: ดวงจำปา จากเฮียหงา ค...
on กันยายน 15, 2017, 08:55:28 PM

ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน Webboard Packetlove.com Smileboard

No New Posts อ่านข้อควรปฏิบัติ และ กฏระเบียบการโพสข้อความ

อ่านข้อควรปฏิบัติ และ กฏระเบียบการโพสข้อความ

1 Posts
1 Topics

Last post by golfreeze
in กรุณาอ่าน กฎ และเงื่อนไข...
on พฤษภาคม 20, 2016, 08:13:27 AM

 • No New Posts
 • Redirect Board

Golfreeze.packetlove.com: Life style of Golfreeze Canon400D Family kammtan.com Jazz Freebsd Unix Linux System Admin guitar Music - Info Center

Recent Posts Recent Posts

Re: add reverse dns on colo packetlove.com by golfreeze (Os kernel การปรับแต่ง เพิ่มเติม ลงโปรแกรม บน OS และ ControlPanel Directadmin,Cloud server)
มิถุนายน 05, 2024, 10:39:50 AM
Re: ทำการตัดเอา keyword ใน index.html มาแล้วทำการ download mp3 by golfreeze (command , shell script ,tool , crontab)
พฤษภาคม 22, 2024, 08:45:20 AM
Toya Lake รวมโรงแรมจุดพลุ 花火+ 食べ放題 朝+夕 + 温泉 by golfreeze (Travel for life trip by golfreeze)
พฤษภาคม 13, 2024, 12:21:37 AM
ขายโรงงานสมุทรสาคร พร้อมกับหลักแห่งหวงจุ้ย ในการวางตำแหน่ง เพื่อความสิริมงคล by golfreeze (SEO : search engine optimized by golf)
พฤษภาคม 12, 2024, 04:39:03 AM
ในกรณีเจอปัญหาเรื่องการ import private key ไม่ได้ permission denied. by golfreeze (command , shell script ,tool , crontab)
เมษายน 22, 2024, 01:52:30 AM
Re: Install nrpe and nagios-plugin in remote host and nrpe on monitoring server by golfreeze (all application on unix knowledges by golfreeze)
มีนาคม 24, 2024, 08:14:46 AM
เพิ่ม response time ใน log ของ nginx by golfreeze (all application on unix knowledges by golfreeze)
มีนาคม 03, 2024, 07:19:31 AM
Re: ทำการตัดเอา keyword ใน index.html มาแล้วทำการ download mp3 by golfreeze (command , shell script ,tool , crontab)
มกราคม 03, 2024, 03:23:07 PM
ทำการตัดเอา keyword ใน index.html มาแล้วทำการ download mp3 by golfreeze (command , shell script ,tool , crontab)
พฤศจิกายน 11, 2023, 11:52:19 PM
Re: การทำ relay mail ใน directadmin exim da by golfreeze (Mail issue , problem , configuration)
กันยายน 28, 2023, 02:58:50 PM
lsattr และ chattr เอาไว้ทำอะไร แก้ operation not permitted by golfreeze (command , shell script ,tool , crontab)
กันยายน 17, 2023, 03:04:27 PM
ต้องการ grep หาคำ และทำการ sed ให้เป็น คำใหม่ by golfreeze (command , shell script ,tool , crontab)
สิงหาคม 20, 2023, 12:32:48 PM
how enable wordpress to support sftp when upload plugin by golfreeze (รวมทุกอย่างเกี่ยวกับ Wordpress การติดตั้ง Plugin ปัญหา แนวทางแก้ไข)
สิงหาคม 07, 2023, 08:10:02 PM
まるごと北海道 浅草店 by golfreeze (Travel for life trip by golfreeze)
กรกฎาคม 28, 2023, 05:16:56 AM
Cloudflare create delegate sub domain zone file by PKL Team. by golfreeze (all application on unix knowledges by golfreeze)
กรกฎาคม 27, 2023, 12:13:08 AM
ฝึกใช้ shodan กัน by golfreeze (all application on unix knowledges by golfreeze)
กรกฎาคม 16, 2023, 12:32:41 AM
Re: DirectAdmin ให้ uninstall pureftp และทำการ enable proftpd พร้อมกับ sFTP by golfreeze (Os kernel การปรับแต่ง เพิ่มเติม ลงโปรแกรม บน OS และ ControlPanel Directadmin,Cloud server)
พฤษภาคม 30, 2023, 07:28:01 PM
Re: การลบไฟล์ จากหมายเลข inode by golfreeze (Trick เกี่ยวกับการแก้ปัญหา เกี่ยวกับ compiler gcc c++ c build make install)
เมษายน 17, 2023, 03:04:10 PM
Re: disk cleanup on mac os with mac-cleanup by golfreeze (Package on mac)
เมษายน 13, 2023, 04:57:59 PM
disk cleanup on mac os with mac-cleanup by golfreeze (Package on mac)
เมษายน 13, 2023, 04:48:57 PM
Re: การ extend or resize harddisk size via lvm on centOS by golfreeze (Os kernel การปรับแต่ง เพิ่มเติม ลงโปรแกรม บน OS และ ControlPanel Directadmin,Cloud server)
เมษายน 03, 2023, 09:02:10 AM
proxmox เจอ Connection error 401: permission denied - invalid PVE ticket by golfreeze (All about virtualization openstack + vmare esxi)
มีนาคม 12, 2023, 10:11:29 PM
mongodb dump and restore only specific collection or table by golfreeze (all application on unix knowledges by golfreeze)
มีนาคม 11, 2023, 03:36:25 PM
Re: command line ในการส่งเมลแบบต่างๆ mutt sendmail by golfreeze (command , shell script ,tool , crontab)
มีนาคม 11, 2023, 02:43:59 PM

Forum Stats Forum Stats

2298 Posts in 1127 Topics by 142 Members. Latest Member: ssying yy
Latest Post: "Re: add reverse dns on c..." ( มิถุนายน 05, 2024, 10:39:50 AM )
View the most recent posts on the forum.
[More Stats]

Users Online Users Online

22 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 39. ออนไลน์มากที่สุด: 5212 (พฤษภาคม 11, 2022, 03:51:12 PM)