News

 • "เมื่อจะทำงาน อย่าหยิบยกเอาความขาดแคลนเป็นข้ออ้าง จงทำงานท่ามกลางความขาดแคลนให้บรรลุผล จงทำด้วยความตั้งใจและซื่อสัตย์"
  (พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๘)
 • Listen and see not have much more experience than "Often Do+Practice".

  การลงมือทำด้วยความตั้งใจจริง จะเป็นการเพิ่มพูนทักษะ ให้แก่ตัวท่านเอง

  Golfreeze[at]packetlove[dot]com
 • Before run any execute command , please be aware of your mind .

  ตั้งสติก่อน รันคอมมานทุกครั้ง ^^

  Golfreeze[at]packetlove[dot]com
 • Prepare Operation Maintenance procedure is best solution to decrease critical outage.

  susu !!

  เตรียมการให้ดีเป็นขั้นตอนก่อนทำ Operation Maintenance ทุกครั้ง จะช่วยลดผลกระทบที่คาดไม่ถึง

  Golfreeze[at]packetlove[dot]com
 • If you want to solve a problem quickly, you really need to pay close attention to the basics."

  Mr. Masashi Kato , NTT Com
 • "อย่าสนใจที่คุณล้ม ให้ใส่ใจจุดที่ทำให้คุณล้ม"
  Don't care when you overturn , but please pay attention for point that make you overturn.
 • ถ้าเราอดทนต่อการแก้ปัญหา คุณจะมีโอกาสพบทางออกที่ดีกว่า คนที่จมอยู่กับปัญหา

  Golfreeze[at]packetlove[dot]com
 • "เมื่อจะทำงาน อย่าหยิบยกเอาความขาดแคลนเป็นข้ออ้าง จงทำงานท่ามกลางความขาดแคลนให้บรรลุผล จงทำด้วยความตั้งใจและซื่อสัตย์"
  (พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๘)
 • Present is the best for human , ปัจจุบันขณะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์

  Golfreeze[at]packetlove[dot]com
 • งานทุกอย่างล้วนหนีจากปัญหาไม่ได้ แต่จิตที่ฝึกดีแล้ว จะทำให้เรามีมุมมองที่ต่างจากเดิมออกไป สติจะระลึกถึงสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้น และถอยห่างออกจากปัญหานั้น เพื่อหาหนทางแก้ไขที่ให้กระทบกับสิ่งภายนอกน้อยที่สุด

All about unix linux freebsd and FAQ for Packetlove.com Web hosting , Mail hosting , VoIP + IP PBX server

No New Posts All about virtualization openstack + vmare esxi

All about virtualization openstack + vmare esxi

48 Posts
21 Topics

Last post by golfreeze
in Re: smack vs k8s
on พฤศจิกายน 21, 2017, 10:47:04 PM

No New Posts รวมทุกอย่างเกี่ยวกับ Wordpress การติดตั้ง Plugin ปัญหา แนวทางแก้ไข

รวมทุกอย่างเกี่ยวกับ Wordpress การติดตั้ง Plugin ปัญหา แนวทางแก้ไข

23 Posts
18 Topics

Last post by uefaz
in อยากรู้ plugin ติดดาว ใน...
on เมษายน 10, 2019, 04:16:26 PM

No New Posts all application on unix knowledges by golfreeze

Installation application on Unix knowledges , Freebsd , Debian , CentOs in golfreeze's experience .

470 Posts
165 Topics

Last post by golfreeze
in Re: migrate email by ima...
on มีนาคม 29, 2019, 08:43:56 PM

No New Posts Trick เกี่ยวกับการแก้ปัญหา เกี่ยวกับ compiler gcc c++ c build make install

เวลาลืมพวก password แก้ permission , re-build source gcc c++ c build , make install , make , make clean

78 Posts
35 Topics

Last post by golfreeze
in Jumbo Frame (MTU 9000) ใ...
on มกราคม 16, 2019, 07:47:02 PM

No New Posts command , shell script ,tool , crontab

เกี่ยวกับ คำสั่ง ต่างๆ บน unix grep,awk,find,sed รวมทั้ง shell script ต่างๆ ที่จำเป็น เกี่ยวกับ crontab วิธีตั้งค่า

179 Posts
77 Topics

Last post by golfreeze
in Re: ข้อแตกต่างและประโยชน...
on เมษายน 07, 2019, 01:56:59 PM

No New Posts Mail issue , problem , configuration

พูดเกี่ยวกับ ปัญหาของระบบเมล ที่ใช้งาน วิธีแก้ปัญหาเมล รวมทั้งวิธีการ configuration ระบบ mail server spam mail anti virus email

186 Posts
83 Topics

Last post by golfreeze
in Re: ถ้าโดน hotmail.com แ...
on มีนาคม 16, 2019, 04:20:04 PM

No New Posts Os kernel การปรับแต่ง เพิ่มเติม ลงโปรแกรม บน OS และ ControlPanel Directadmin,Cloud server

Os kernel การปรับแต่ง เพิ่มเติม ลงโปรแกรม on Freebsd , Debian , Centos , Redhat , Directadmin , Cloud server

155 Posts
98 Topics

Last post by golfreeze
in Re: วันนี้ มีโจทย์คือทำ ...
on ธันวาคม 26, 2018, 04:11:38 PM

No New Posts การ maintenance ระบบทั้งหมด แก้ไขปัญหาที่เกิด หาต้นตอปัญหา

การ maintenance ระบบทั้งหมด ของ Packetlove.com แก้ไขปัญหาที่เกิด หาต้นตอปัญหา วิธีแก้ปัญหา

22 Posts
12 Topics

Last post by golfreeze
in Re: apache , No space le...
on กุมภาพันธ์ 21, 2019, 12:42:38 PM

No New Posts All Security via cyber space relate golfreeze task.

All Security via cyber space relate golfreeze task.

95 Posts
55 Topics

Last post by golfreeze
in FIR (Fast Incident Respo...
on เมษายน 06, 2019, 10:52:52 AM

No New Posts Training course by Packetlove.com , prepare knowledge for cert

Training course by Packetlove.com , prepare knowledge for cert , How to grow up your business with IT knowledge

24 Posts
11 Topics

Last post by golfreeze
in postgresql vs mysql ดีต่...
on มีนาคม 07, 2019, 11:39:22 AM

No New Posts เกี่ยวกับ Voice over Internet Protocol (VoIP) + IP-PBX server

ทุกอย่างที่เกี่ยวกับระบบ การให้บริการ โทรผ่านอินเตอร์เนต ตู้ชุมสายโทรศัพท์ voip + IP PBX server

16 Posts
7 Topics

Last post by makecoon
in แนะนำ VoIP Gateway พร้อม...
on พฤษภาคม 08, 2018, 03:21:17 PM

No New Posts Loadtest gatling.io knowledge

ทุกอย่างเกี่ยวกับ Load test app gatling.io

40 Posts
15 Topics

Last post by golfreeze
in Re: Error: missing serve...
on กุมภาพันธ์ 06, 2019, 04:37:31 PM

No New Posts เกี่ยวกับ docker ทุกอย่าง

เกี่ยวกับ docker ทุกอย่าง , ความรู้ ความเข้าใจ การสร้าง image , run , attach , detach , pull , push , exec ,docker

5 Posts
3 Topics

Last post by golfreeze
in Re: เริ่มต้นด้วยการลง do...
on กุมภาพันธ์ 07, 2017, 11:15:44 AM

No New Posts SEO : search engine optimized by golf

รวมทุกอย่างเกี่ยวกับ SEO

3 Posts
3 Topics

Last post by golfreeze
in UIP , User (Visitor) , V...
on มิถุนายน 30, 2016, 06:27:09 PM

No New Posts All Window server and client and application

migrate AD howto, Migrate exchange howto , All about Window server solution IIS , AD , Exchange

28 Posts
21 Topics

Last post by golfreeze
in permanent-vpn-connection...
on ธันวาคม 28, 2017, 08:28:57 PM

No New Posts เกี่ยวกับ Sendinblue ทุกอย่าง

เกี่ยวกับ Sendinblue ทุกอย่าง

2 Posts
2 Topics

Last post by golfreeze
in Sendinblue whitelabel pr...
on กันยายน 23, 2016, 08:25:27 PM

No New Posts ระบบ E-learning Moodle ทุกอย่าง

เรียนรู้เกี่ยวกับระบบ E-learning และการใช้งาน Moodle เป็น E-learning ทุกอย่าง การปรับแต่งต่างๆ ใน moodle

3 Posts
2 Topics

Last post by golfreeze
in ติดตั้ง php5 xmlrpc exte...
on ตุลาคม 04, 2016, 11:40:27 AM

เกี่ยวกับ Cloud computing + Big data ทั้งหมด

No New Posts เกี่ยวกับ Cloud Computing Openstack , AWS , Rackspace knowledge , DigitalOcean , Ar-bro.com

ความรู้เกี่ยวกับ Cloud Computing , Openstack, AWS , Rackspace knowledge , DigitalOcean.com, Ar-bro.com รวม เทคนิคต่างๆ

38 Posts
29 Topics

Last post by golfreeze
in ceph in proxmox
on มีนาคม 15, 2019, 10:00:50 PM

No New Posts เกี่ยวกับเทคโนโลยี deep learning ทั้งหมด

เกี่ยวกับเทคโนโลยี deep learning ทั้งหมด

3 Posts
3 Topics

Last post by golfreeze
in opensource ที่ทำเกี่ยวกั...
on กรกฎาคม 08, 2018, 09:09:54 AM

No New Posts เกี่ยวกับเรื่อง Big data ทุกอย่าง

เกี่ยวกับเรื่อง Big data ทุกอย่าง

14 Posts
11 Topics

Last post by golfreeze
in office365 export log in ...
on พฤศจิกายน 22, 2018, 10:56:33 AM

เกี่ยวกับเทคโนโลยี Financial Technology Blockchain , Bitcoin

No New Posts เกี่ยวกับ Fintech สกุลเงิน Bitcoin

เกี่ยวกับ Fintech สกุลเงิน Bitcoin

5 Posts
5 Topics

Last post by golfreeze
in ใช้งาน claymore on ubunt...
on สิงหาคม 23, 2018, 01:13:50 PM

Networking : Mikrotik setting and manual

No New Posts All About mikrotik setting and manual

All About mikrotik setting and manual

17 Posts
12 Topics

Last post by golfreeze
in Re: IPLC vs MPLS แตกต่าง...
on มีนาคม 04, 2019, 03:07:39 PM

No New Posts Ubi Network

Ubi Network เกี่ยวกับคอนฟิคของอุปกรณ์ Ubi access point , point to point

2 Posts
1 Topics

Last post by golfreeze
in Re: UbiQuiti LOCO M2 แบบ...
on กรกฎาคม 18, 2017, 01:50:00 PM

All about MAC os , Android , Server equipment specification

No New Posts Server equipment ทั้งหมด

Server equipment ทั้งหมดเลยครับ

4 Posts
4 Topics

Last post by golfreeze
in install openstack with d...
on สิงหาคม 05, 2015, 11:54:37 AM

No New Posts Package on mac

Package on mac

20 Posts
17 Topics

Last post by golfreeze
in write iso to boot disk i...
on มีนาคม 05, 2019, 07:59:29 PM

No New Posts Android App ที่ใช้ แนะนำ

Android App ที่ใช้ แนะนำ

1 Posts
1 Topics

Last post by golfreeze
in app 360 security ใช้สำหร...
on มิถุนายน 09, 2016, 02:10:40 PM

Common for life ทั่วๆไป กิน เที่ยว ภาษา เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No New Posts การลงทุน หลักทรัพย์ LTF

การลงทุน หลักทรัพย์ LTF

8 Posts
7 Topics

Last post by golfreeze
in commission about agoda p...
on กรกฎาคม 14, 2016, 09:19:20 AM

No New Posts เรื่องออกแบบบ้าน รูปแบบ ภาพแบบบ้านที่ชอบ

เรื่องออกแบบบ้าน รูปแบบ ภาพแบบบ้านที่ชอบ

1 Posts
1 Topics

Last post by golfreeze
in บ้านชั้นเดียวที่ชอบ แนวป...
on กันยายน 23, 2016, 07:05:44 PM

No New Posts เรียนภาษาญี่ปุ่น เบื้องต้น

เรียนภาษาญี่ปุ่น เบื้องต้น

38 Posts
18 Topics

Last post by golfreeze
in Re: มีใครเรียนภาษาญี่ปุ่...
on กันยายน 15, 2018, 09:23:33 PM

No New Posts ทริปภาษาอังกฤษ

ทริปภาษาอังกฤษ

2 Posts
2 Topics

Last post by araji
in [How to] ภาษาอังกฤษเริ่ม...
on กุมภาพันธ์ 15, 2019, 01:29:31 PM

No New Posts เรียนภาษาเยอรมัน

เรียนภาษาเยอรมัน

2 Posts
1 Topics

Last post by golfreeze
in Re: ฝึก คำศัพท์และฟังเสี...
on มีนาคม 26, 2018, 09:22:58 PM

No New Posts เรียนภาษาฝรั่งเศษ

เรียนภาษาฝรั่งเศษ

0 Posts
0 Topics

No New Posts เรื่องทั่วไป เกี่ยวกับ Packetlove.com การจดจัดตั้งบริษัท

เรื่องทั่วไป เกี่ยวกับ Packetlove.com การจดจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD เรื่องจัดการภาษีนิติบุคคล ทุกอย่าง

111 Posts
44 Topics

Last post by jy334769
in ดินเนอร์สุดหรู เรือไวท์ ...
on เมษายน 10, 2019, 10:55:19 PM

No New Posts Travel for life trip by golfreeze

Travel on my style by golfreeze[at]packetlove.com with Pajero Sport.

190 Posts
65 Topics

Last post by golfreeze
in มาเก๊า ฮ่องกง 2019
on กุมภาพันธ์ 13, 2019, 08:48:59 PM

ธรรมะดีๆ จาก Kammatan.com

No New Posts การรักษาสุขภาพ และ การดูแลตัวเอง

การรักษาสุขภาพ และ การดูแลตัวเอง

33 Posts
8 Topics

Last post by JONE46
in คนแข็งแรงสุขภาพดีที่เคยอ...
on กุมภาพันธ์ 27, 2019, 03:18:50 PM

No New Posts ธรรมะ เพื่อการใช้ชีวิตในโลก

การเจริญสติปัฏฐาน4 นั่งสมาธิ เจริญบุญกุศล ล้วนทำให้การใช้ชีวิตบนโลก มีความหมายยิ่งขึ้น kammatan.com

11 Posts
8 Topics

Last post by golfreeze
in พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ...
on พฤษภาคม 18, 2015, 12:40:57 PM

Music for relax

No New Posts [แต่งเอง] รวม ขำขำ

[แต่งเอง] รวม ขำขำ

38 Posts
25 Topics

Last post by golfreeze
in [แต่งเอง] แต่งให้คุณมุก ...
on ธันวาคม 16, 2018, 08:28:39 PM

No New Posts รวมคลิปเพลง ที่ชอบ

รวมคลิปเพลง ที่ชอบ เพื่อชีวิต Blue Jazz String

22 Posts
13 Topics

Last post by golfreeze
in Download and Convert you...
on พฤษภาคม 03, 2017, 08:54:43 AM

No New Posts Music for relax

Music from guitar chord , song product by golfreeze[at]packetlove.com

69 Posts
63 Topics

Last post by golfreeze
in หนังสั้น รัก ณ ลาดกระบัง
on กันยายน 16, 2014, 03:45:17 PM

No New Posts คอร์ด เพลงเพื่อชีวิต

คอร์ด เพลงเพื่อชีวิต

19 Posts
9 Topics

Last post by golfreeze
in Re: ดวงจำปา จากเฮียหงา ค...
on กันยายน 15, 2017, 08:55:28 PM

ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน Webboard Packetlove.com Smileboard

No New Posts อ่านข้อควรปฏิบัติ และ กฏระเบียบการโพสข้อความ

อ่านข้อควรปฏิบัติ และ กฏระเบียบการโพสข้อความ

1 Posts
1 Topics

Last post by golfreeze
in กรุณาอ่าน กฎ และเงื่อนไข...
on พฤษภาคม 20, 2016, 08:13:27 AM

 • No New Posts
 • Redirect Board

Golfreeze.packetlove.com: Life style of Golfreeze Canon400D Family kammtan.com Jazz Freebsd Unix Linux System Admin guitar Music - Info Center

Recent Posts Recent Posts

ดินเนอร์สุดหรู เรือไวท์ ออร์คิด ริเวอร์ ครุยส์ กรุงเทพฯ by jy334769 (เรื่องทั่วไป เกี่ยวกับ Packetlove.com การจดจัดตั้งบริษัท)
เมษายน 10, 2019, 10:55:19 PM
อยากรู้ plugin ติดดาว ใน wordpress by uefaz (รวมทุกอย่างเกี่ยวกับ Wordpress การติดตั้ง Plugin ปัญหา แนวทางแก้ไข)
เมษายน 10, 2019, 04:16:26 PM
สมัครสมาชิกรับทันที 20% by nicky655 (เรื่องทั่วไป เกี่ยวกับ Packetlove.com การจดจัดตั้งบริษัท)
เมษายน 08, 2019, 03:41:52 PM
โปรโมชั่นต้อนรับซัมเมอร์ by nicky655 (เรื่องทั่วไป เกี่ยวกับ Packetlove.com การจดจัดตั้งบริษัท)
เมษายน 08, 2019, 03:41:36 PM
Re: ข้อแตกต่างและประโยชน์ของ screen vs tmux command in unix by golfreeze (command , shell script ,tool , crontab)
เมษายน 07, 2019, 01:56:59 PM
FIR (Fast Incident Response) is an cybersecurity incident management platform by golfreeze (All Security via cyber space relate golfreeze task.)
เมษายน 06, 2019, 10:52:52 AM
Re: migrate email by imapcopy and install CPAN perl in any OS by golfreeze (all application on unix knowledges by golfreeze)
มีนาคม 29, 2019, 08:43:56 PM
Re: ถ้าโดน hotmail.com และ yahoo.com gmail.com block ไม่ให้ส่งเมลไปหา แก้ไขอย่างไร by golfreeze (Mail issue , problem , configuration)
มีนาคม 16, 2019, 04:20:04 PM
เสียภาษียังไง by nong10 (เรื่องทั่วไป เกี่ยวกับ Packetlove.com การจดจัดตั้งบริษัท)
มีนาคม 16, 2019, 03:45:16 PM
ceph in proxmox by golfreeze (เกี่ยวกับ Cloud Computing Openstack , AWS , Rackspace knowledge , DigitalOcean , Ar-bro.com)
มีนาคม 15, 2019, 10:00:50 PM
proxmox how to join bare metal to cluster by golfreeze (เกี่ยวกับ Cloud Computing Openstack , AWS , Rackspace knowledge , DigitalOcean , Ar-bro.com)
มีนาคม 15, 2019, 10:00:31 PM
Re: View or Module to show featured articles by golfreeze (Mail issue , problem , configuration)
มีนาคม 15, 2019, 09:59:17 PM
View or Module to show featured articles by sutida7saengsri (Mail issue , problem , configuration)
มีนาคม 14, 2019, 05:49:24 PM
postgresql vs mysql ดีต่างกันยังไง by golfreeze (Training course by Packetlove.com , prepare knowledge for cert)
มีนาคม 07, 2019, 11:39:22 AM
write iso to boot disk in usb via mac os with etcher app by golfreeze (Package on mac)
มีนาคม 05, 2019, 07:59:29 PM
Re: IPLC vs MPLS แตกต่างกันยังไง by golfreeze (All About mikrotik setting and manual)
มีนาคม 04, 2019, 03:07:39 PM
Re: IPLC vs MPLS แตกต่างกันยังไง by golfreeze (All About mikrotik setting and manual)
มีนาคม 04, 2019, 03:00:03 PM
Re: IPLC vs MPLS แตกต่างกันยังไง by golfreeze (All About mikrotik setting and manual)
มีนาคม 04, 2019, 02:58:18 PM
IPLC vs MPLS แตกต่างกันยังไง by golfreeze (All About mikrotik setting and manual)
มีนาคม 04, 2019, 02:57:50 PM
dns check related host by golfreeze (All Security via cyber space relate golfreeze task.)
มีนาคม 02, 2019, 07:49:09 PM
Re: ขอถาม devoloper ที่ใช้ mac หน่อยครับ by golfreeze (Package on mac)
กุมภาพันธ์ 27, 2019, 09:05:40 PM
คนแข็งแรงสุขภาพดีที่เคยอ่อนแอขี้โรค ช่วยแชร์กันหน่อยกว่าจะมีวันนี้ต้องทำอย่างไร by JONE46 (การรักษาสุขภาพ และ การดูแลตัวเอง)
กุมภาพันธ์ 27, 2019, 03:18:50 PM
Re: openssl gen keystore for JAVA server by golfreeze (All Security via cyber space relate golfreeze task.)
กุมภาพันธ์ 27, 2019, 09:04:08 AM
Re: openssl gen keystore for JAVA server by golfreeze (All Security via cyber space relate golfreeze task.)
กุมภาพันธ์ 27, 2019, 08:55:43 AM

Forum Stats Forum Stats

2026 Posts in 976 Topics by 115 Members. Latest Member: jy334769
Latest Post: "ดินเนอร์สุดหรู เรือไวท์ ..." ( เมษายน 10, 2019, 10:55:19 PM )
View the most recent posts on the forum.
[More Stats]

Users Online Users Online

9 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 14. ออนไลน์มากที่สุด: 182 (ตุลาคม 29, 2018, 01:12:31 PM)