News

 • "เมื่อจะทำงาน อย่าหยิบยกเอาความขาดแคลนเป็นข้ออ้าง จงทำงานท่ามกลางความขาดแคลนให้บรรลุผล จงทำด้วยความตั้งใจและซื่อสัตย์"
  (พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๘)
 • Listen and see not have much more experience than "Often Do+Practice".

  การลงมือทำด้วยความตั้งใจจริง จะเป็นการเพิ่มพูนทักษะ ให้แก่ตัวท่านเอง

  Golfreeze[at]packetlove[dot]com
 • Before run any execute command , please be aware of your mind .

  ตั้งสติก่อน รันคอมมานทุกครั้ง ^^

  Golfreeze[at]packetlove[dot]com
 • Prepare Operation Maintenance procedure is best solution to decrease critical outage.

  susu !!

  เตรียมการให้ดีเป็นขั้นตอนก่อนทำ Operation Maintenance ทุกครั้ง จะช่วยลดผลกระทบที่คาดไม่ถึง

  Golfreeze[at]packetlove[dot]com
 • If you want to solve a problem quickly, you really need to pay close attention to the basics."

  Mr. Masashi Kato , NTT Com
 • "อย่าสนใจที่คุณล้ม ให้ใส่ใจจุดที่ทำให้คุณล้ม"
  Don't care when you overturn , but please pay attention for point that make you overturn.
 • ถ้าเราอดทนต่อการแก้ปัญหา คุณจะมีโอกาสพบทางออกที่ดีกว่า คนที่จมอยู่กับปัญหา

  Golfreeze[at]packetlove[dot]com
 • "เมื่อจะทำงาน อย่าหยิบยกเอาความขาดแคลนเป็นข้ออ้าง จงทำงานท่ามกลางความขาดแคลนให้บรรลุผล จงทำด้วยความตั้งใจและซื่อสัตย์"
  (พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๘)
 • Present is the best for human , ปัจจุบันขณะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์

  Golfreeze[at]packetlove[dot]com
 • งานทุกอย่างล้วนหนีจากปัญหาไม่ได้ แต่จิตที่ฝึกดีแล้ว จะทำให้เรามีมุมมองที่ต่างจากเดิมออกไป สติจะระลึกถึงสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้น และถอยห่างออกจากปัญหานั้น เพื่อหาหนทางแก้ไขที่ให้กระทบกับสิ่งภายนอกน้อยที่สุด

All about unix linux freebsd and FAQ for Packetlove.com Web hosting , Mail hosting , VoIP + IP PBX server

No New Posts All about virtualization openstack + vmare esxi

All about virtualization openstack + vmare esxi

48 Posts
21 Topics

Last post by golfreeze
in Re: smack vs k8s
on พฤศจิกายน 21, 2017, 10:47:04 PM

No New Posts รวมทุกอย่างเกี่ยวกับ Wordpress การติดตั้ง Plugin ปัญหา แนวทางแก้ไข

รวมทุกอย่างเกี่ยวกับ Wordpress การติดตั้ง Plugin ปัญหา แนวทางแก้ไข

22 Posts
17 Topics

Last post by golfreeze
in is_category add banner p...
on กุมภาพันธ์ 08, 2019, 09:01:52 PM

No New Posts all application on unix knowledges by golfreeze

Installation application on Unix knowledges , Freebsd , Debian , CentOs in golfreeze's experience .

469 Posts
165 Topics

Last post by golfreeze
in Re: [security onion] kib...
on กุมภาพันธ์ 07, 2019, 03:25:23 PM

No New Posts Trick เกี่ยวกับการแก้ปัญหา เกี่ยวกับ compiler gcc c++ c build make install

เวลาลืมพวก password แก้ permission , re-build source gcc c++ c build , make install , make , make clean

78 Posts
35 Topics

Last post by golfreeze
in Jumbo Frame (MTU 9000) ใ...
on มกราคม 16, 2019, 07:47:02 PM

No New Posts command , shell script ,tool , crontab

เกี่ยวกับ คำสั่ง ต่างๆ บน unix grep,awk,find,sed รวมทั้ง shell script ต่างๆ ที่จำเป็น เกี่ยวกับ crontab วิธีตั้งค่า

178 Posts
77 Topics

Last post by golfreeze
in Re: netplan in ubuntu 18...
on มกราคม 16, 2019, 08:20:22 PM

No New Posts Mail issue , problem , configuration

พูดเกี่ยวกับ ปัญหาของระบบเมล ที่ใช้งาน วิธีแก้ปัญหาเมล รวมทั้งวิธีการ configuration ระบบ mail server spam mail anti virus email

183 Posts
82 Topics

Last post by golfreeze
in Mail Extensions (S/MIME)...
on กุมภาพันธ์ 06, 2019, 08:23:47 PM

No New Posts Os kernel การปรับแต่ง เพิ่มเติม ลงโปรแกรม บน OS และ ControlPanel Directadmin,Cloud server

Os kernel การปรับแต่ง เพิ่มเติม ลงโปรแกรม on Freebsd , Debian , Centos , Redhat , Directadmin , Cloud server

155 Posts
98 Topics

Last post by golfreeze
in Re: วันนี้ มีโจทย์คือทำ ...
on ธันวาคม 26, 2018, 04:11:38 PM

No New Posts การ maintenance ระบบทั้งหมด แก้ไขปัญหาที่เกิด หาต้นตอปัญหา

การ maintenance ระบบทั้งหมด ของ Packetlove.com แก้ไขปัญหาที่เกิด หาต้นตอปัญหา วิธีแก้ปัญหา

21 Posts
12 Topics

Last post by golfreeze
in แก้ไขปัญหา card raid พัง...
on ตุลาคม 08, 2018, 03:03:04 PM

No New Posts All Security via cyber space relate golfreeze task.

All Security via cyber space relate golfreeze task.

89 Posts
51 Topics

Last post by golfreeze
in chrome with incognito mo...
on มกราคม 10, 2019, 01:51:52 PM

No New Posts Training course by Packetlove.com , prepare knowledge for cert

Training course by Packetlove.com , prepare knowledge for cert , How to grow up your business with IT knowledge

23 Posts
10 Topics

Last post by golfreeze
in Re: Packetlove.com หัวข้...
on มีนาคม 22, 2017, 10:41:48 PM

No New Posts เกี่ยวกับ Voice over Internet Protocol (VoIP) + IP-PBX server

ทุกอย่างที่เกี่ยวกับระบบ การให้บริการ โทรผ่านอินเตอร์เนต ตู้ชุมสายโทรศัพท์ voip + IP PBX server

16 Posts
7 Topics

Last post by makecoon
in แนะนำ VoIP Gateway พร้อม...
on พฤษภาคม 08, 2018, 03:21:17 PM

No New Posts Loadtest gatling.io knowledge

ทุกอย่างเกี่ยวกับ Load test app gatling.io

40 Posts
15 Topics

Last post by golfreeze
in Re: Error: missing serve...
on กุมภาพันธ์ 06, 2019, 04:37:31 PM

No New Posts เกี่ยวกับ docker ทุกอย่าง

เกี่ยวกับ docker ทุกอย่าง , ความรู้ ความเข้าใจ การสร้าง image , run , attach , detach , pull , push , exec ,docker

5 Posts
3 Topics

Last post by golfreeze
in Re: เริ่มต้นด้วยการลง do...
on กุมภาพันธ์ 07, 2017, 11:15:44 AM

No New Posts SEO : search engine optimized by golf

รวมทุกอย่างเกี่ยวกับ SEO

3 Posts
3 Topics

Last post by golfreeze
in UIP , User (Visitor) , V...
on มิถุนายน 30, 2016, 06:27:09 PM

No New Posts All Window server and client and application

migrate AD howto, Migrate exchange howto , All about Window server solution IIS , AD , Exchange

28 Posts
21 Topics

Last post by golfreeze
in permanent-vpn-connection...
on ธันวาคม 28, 2017, 08:28:57 PM

No New Posts เกี่ยวกับ Sendinblue ทุกอย่าง

เกี่ยวกับ Sendinblue ทุกอย่าง

2 Posts
2 Topics

Last post by golfreeze
in Sendinblue whitelabel pr...
on กันยายน 23, 2016, 08:25:27 PM

No New Posts ระบบ E-learning Moodle ทุกอย่าง

เรียนรู้เกี่ยวกับระบบ E-learning และการใช้งาน Moodle เป็น E-learning ทุกอย่าง การปรับแต่งต่างๆ ใน moodle

3 Posts
2 Topics

Last post by golfreeze
in ติดตั้ง php5 xmlrpc exte...
on ตุลาคม 04, 2016, 11:40:27 AM

เกี่ยวกับ Cloud computing + Big data ทั้งหมด

No New Posts เกี่ยวกับ Cloud Computing Openstack , AWS , Rackspace knowledge , DigitalOcean , Ar-bro.com

ความรู้เกี่ยวกับ Cloud Computing , Openstack, AWS , Rackspace knowledge , DigitalOcean.com, Ar-bro.com รวม เทคนิคต่างๆ

36 Posts
27 Topics

Last post by golfreeze
in Re: การใช้งาน kubernetes...
on เมษายน 12, 2018, 08:41:06 AM

No New Posts เกี่ยวกับเทคโนโลยี deep learning ทั้งหมด

เกี่ยวกับเทคโนโลยี deep learning ทั้งหมด

3 Posts
3 Topics

Last post by golfreeze
in opensource ที่ทำเกี่ยวกั...
on กรกฎาคม 08, 2018, 09:09:54 AM

No New Posts เกี่ยวกับเรื่อง Big data ทุกอย่าง

เกี่ยวกับเรื่อง Big data ทุกอย่าง

14 Posts
11 Topics

Last post by golfreeze
in office365 export log in ...
on พฤศจิกายน 22, 2018, 10:56:33 AM

เกี่ยวกับเทคโนโลยี Financial Technology Blockchain , Bitcoin

No New Posts เกี่ยวกับ Fintech สกุลเงิน Bitcoin

เกี่ยวกับ Fintech สกุลเงิน Bitcoin

5 Posts
5 Topics

Last post by golfreeze
in ใช้งาน claymore on ubunt...
on สิงหาคม 23, 2018, 01:13:50 PM

Networking : Mikrotik setting and manual

No New Posts All About mikrotik setting and manual

All About mikrotik setting and manual

13 Posts
11 Topics

Last post by golfreeze
in ตรวจสอบสัญญาณ wifi ด้วย ...
on มิถุนายน 20, 2016, 08:13:56 AM

No New Posts Ubi Network

Ubi Network เกี่ยวกับคอนฟิคของอุปกรณ์ Ubi access point , point to point

2 Posts
1 Topics

Last post by golfreeze
in Re: UbiQuiti LOCO M2 แบบ...
on กรกฎาคม 18, 2017, 01:50:00 PM

All about MAC os , Android , Server equipment specification

No New Posts Server equipment ทั้งหมด

Server equipment ทั้งหมดเลยครับ

4 Posts
4 Topics

Last post by golfreeze
in install openstack with d...
on สิงหาคม 05, 2015, 11:54:37 AM

No New Posts Package on mac

Package on mac

17 Posts
15 Topics

Last post by golfreeze
in driver for TP-Link wirel...
on กรกฎาคม 18, 2018, 11:08:13 AM

No New Posts Android App ที่ใช้ แนะนำ

Android App ที่ใช้ แนะนำ

1 Posts
1 Topics

Last post by golfreeze
in app 360 security ใช้สำหร...
on มิถุนายน 09, 2016, 02:10:40 PM

Common for life ทั่วๆไป กิน เที่ยว ภาษา เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No New Posts การลงทุน หลักทรัพย์ LTF

การลงทุน หลักทรัพย์ LTF

8 Posts
7 Topics

Last post by golfreeze
in commission about agoda p...
on กรกฎาคม 14, 2016, 09:19:20 AM

No New Posts เรื่องออกแบบบ้าน รูปแบบ ภาพแบบบ้านที่ชอบ

เรื่องออกแบบบ้าน รูปแบบ ภาพแบบบ้านที่ชอบ

1 Posts
1 Topics

Last post by golfreeze
in บ้านชั้นเดียวที่ชอบ แนวป...
on กันยายน 23, 2016, 07:05:44 PM

No New Posts เรียนภาษาญี่ปุ่น เบื้องต้น

เรียนภาษาญี่ปุ่น เบื้องต้น

38 Posts
18 Topics

Last post by golfreeze
in Re: มีใครเรียนภาษาญี่ปุ่...
on กันยายน 15, 2018, 09:23:33 PM

No New Posts ทริปภาษาอังกฤษ

ทริปภาษาอังกฤษ

2 Posts
2 Topics

Last post by araji
in [How to] ภาษาอังกฤษเริ่ม...
on กุมภาพันธ์ 15, 2019, 01:29:31 PM

No New Posts เรียนภาษาเยอรมัน

เรียนภาษาเยอรมัน

2 Posts
1 Topics

Last post by golfreeze
in Re: ฝึก คำศัพท์และฟังเสี...
on มีนาคม 26, 2018, 09:22:58 PM

No New Posts เรียนภาษาฝรั่งเศษ

เรียนภาษาฝรั่งเศษ

0 Posts
0 Topics

No New Posts เรื่องทั่วไป เกี่ยวกับ Packetlove.com การจดจัดตั้งบริษัท

เรื่องทั่วไป เกี่ยวกับ Packetlove.com การจดจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD เรื่องจัดการภาษีนิติบุคคล ทุกอย่าง

107 Posts
40 Topics

Last post by golfreeze
in Re: การขึ้นทะเบียนคนว่าง...
on สิงหาคม 01, 2017, 09:45:44 AM

No New Posts Travel for life trip by golfreeze

Travel on my style by golfreeze[at]packetlove.com with Pajero Sport.

190 Posts
65 Topics

Last post by golfreeze
in มาเก๊า ฮ่องกง 2019
on กุมภาพันธ์ 13, 2019, 08:48:59 PM

ธรรมะดีๆ จาก Kammatan.com

No New Posts การรักษาสุขภาพ และ การดูแลตัวเอง

การรักษาสุขภาพ และ การดูแลตัวเอง

32 Posts
7 Topics

Last post by cheseco123
in อายุจะ 25 แล้ว อยากจะเริ...
on ธันวาคม 07, 2018, 01:28:44 PM

No New Posts ธรรมะ เพื่อการใช้ชีวิตในโลก

การเจริญสติปัฏฐาน4 นั่งสมาธิ เจริญบุญกุศล ล้วนทำให้การใช้ชีวิตบนโลก มีความหมายยิ่งขึ้น kammatan.com

11 Posts
8 Topics

Last post by golfreeze
in พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ...
on พฤษภาคม 18, 2015, 12:40:57 PM

Music for relax

No New Posts [แต่งเอง] รวม ขำขำ

[แต่งเอง] รวม ขำขำ

38 Posts
25 Topics

Last post by golfreeze
in [แต่งเอง] แต่งให้คุณมุก ...
on ธันวาคม 16, 2018, 08:28:39 PM

No New Posts รวมคลิปเพลง ที่ชอบ

รวมคลิปเพลง ที่ชอบ เพื่อชีวิต Blue Jazz String

22 Posts
13 Topics

Last post by golfreeze
in Download and Convert you...
on พฤษภาคม 03, 2017, 08:54:43 AM

No New Posts Music for relax

Music from guitar chord , song product by golfreeze[at]packetlove.com

69 Posts
63 Topics

Last post by golfreeze
in หนังสั้น รัก ณ ลาดกระบัง
on กันยายน 16, 2014, 03:45:17 PM

No New Posts คอร์ด เพลงเพื่อชีวิต

คอร์ด เพลงเพื่อชีวิต

19 Posts
9 Topics

Last post by golfreeze
in Re: ดวงจำปา จากเฮียหงา ค...
on กันยายน 15, 2017, 08:55:28 PM

ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน Webboard Packetlove.com Smileboard

No New Posts อ่านข้อควรปฏิบัติ และ กฏระเบียบการโพสข้อความ

อ่านข้อควรปฏิบัติ และ กฏระเบียบการโพสข้อความ

1 Posts
1 Topics

Last post by golfreeze
in กรุณาอ่าน กฎ และเงื่อนไข...
on พฤษภาคม 20, 2016, 08:13:27 AM

 • No New Posts
 • Redirect Board

Golfreeze.packetlove.com: Life style of Golfreeze Canon400D Family kammtan.com Jazz Freebsd Unix Linux System Admin guitar Music - Info Center

Recent Posts Recent Posts

[How to] ภาษาอังกฤษเริ่มจากศูนย์ ต้องเริ่มตรงไหนมาดู! (สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเดิ by araji (ทริปภาษาอังกฤษ)
กุมภาพันธ์ 15, 2019, 01:29:31 PM
มาเก๊า ฮ่องกง 2019 by golfreeze (Travel for life trip by golfreeze)
กุมภาพันธ์ 13, 2019, 08:48:59 PM
is_category add banner picture seperate slug and slug no special char by golfreeze (รวมทุกอย่างเกี่ยวกับ Wordpress การติดตั้ง Plugin ปัญหา แนวทางแก้ไข)
กุมภาพันธ์ 08, 2019, 09:01:52 PM
Re: [security onion] kibana not start after soup on master by golfreeze (all application on unix knowledges by golfreeze)
กุมภาพันธ์ 07, 2019, 03:25:23 PM
Mail Extensions (S/MIME) เอาไว้ทำอะไร by golfreeze (Mail issue , problem , configuration)
กุมภาพันธ์ 06, 2019, 08:23:47 PM
Re: Error: missing server' JVM jvm.dll'. Please install or use the JRE or JDK by golfreeze (Loadtest gatling.io knowledge)
กุมภาพันธ์ 06, 2019, 04:37:31 PM
[security onion] kibana not start after soup on master by golfreeze (all application on unix knowledges by golfreeze)
มกราคม 30, 2019, 05:18:07 PM
Re: github clone push เกี่ยวกับ git รวมทุกอย่าง by golfreeze (Loadtest gatling.io knowledge)
มกราคม 29, 2019, 02:40:11 PM
Re: github clone push เกี่ยวกับ git รวมทุกอย่าง by golfreeze (Loadtest gatling.io knowledge)
มกราคม 29, 2019, 02:39:00 PM
Re: netplan in ubuntu 18.04_LTS-server by golfreeze (command , shell script ,tool , crontab)
มกราคม 16, 2019, 08:20:22 PM
netplan in ubuntu 18.04_LTS-server by golfreeze (command , shell script ,tool , crontab)
มกราคม 16, 2019, 08:15:36 PM
Jumbo Frame (MTU 9000) ใน linux ทำเพื่ออะไร by golfreeze (Trick เกี่ยวกับการแก้ปัญหา เกี่ยวกับ compiler gcc c++ c build make install)
มกราคม 16, 2019, 07:47:02 PM
max_connections in mysqld.cnf not change from 214 in ubuntu 16.04 mysql 5.7 by golfreeze (all application on unix knowledges by golfreeze)
มกราคม 15, 2019, 08:16:33 PM
Re: คำสั่ง find,awk,sed,grep ที่อาจจะเป็นประโยชน์ ไว้ใช้ในการ track ปัญหา by golfreeze (command , shell script ,tool , crontab)
มกราคม 15, 2019, 02:12:54 PM
recaptcha tag lost in contact form 7 by golfreeze (รวมทุกอย่างเกี่ยวกับ Wordpress การติดตั้ง Plugin ปัญหา แนวทางแก้ไข)
มกราคม 13, 2019, 06:46:49 PM
chrome with incognito mode by golfreeze (All Security via cyber space relate golfreeze task.)
มกราคม 10, 2019, 01:51:52 PM
Re: วันนี้ มีโจทย์คือทำ dns slave ให้กับ dns master ที่เป็น direct admin ครับ by golfreeze (Os kernel การปรับแต่ง เพิ่มเติม ลงโปรแกรม บน OS และ ControlPanel Directadmin,Cloud server)
ธันวาคม 26, 2018, 04:11:38 PM
Re: วันนี้ มีโจทย์คือทำ dns slave ให้กับ dns master ที่เป็น direct admin ครับ by golfreeze (Os kernel การปรับแต่ง เพิ่มเติม ลงโปรแกรม บน OS และ ControlPanel Directadmin,Cloud server)
ธันวาคม 23, 2018, 11:40:04 AM
Re: เที่ยวญี่ปุ่น เดือน jan 2018 กับที่ บ้าน by golfreeze (Travel for life trip by golfreeze)
ธันวาคม 23, 2018, 09:53:43 AM
run perl script via proxy in linux by golfreeze (all application on unix knowledges by golfreeze)
ธันวาคม 19, 2018, 11:19:19 AM
Re: set proxy client command on freebsd / linux ครับ by golfreeze (command , shell script ,tool , crontab)
ธันวาคม 19, 2018, 08:09:50 AM
Re: set proxy client command on freebsd / linux ครับ by golfreeze (command , shell script ,tool , crontab)
ธันวาคม 17, 2018, 10:51:49 PM
Re: set proxy client command on freebsd / linux ครับ by golfreeze (command , shell script ,tool , crontab)
ธันวาคม 17, 2018, 09:45:31 PM
[แต่งเอง] แต่งให้คุณมุก ภรรยาผมเองครับ by golfreeze ([แต่งเอง] รวม ขำขำ)
ธันวาคม 16, 2018, 08:28:39 PM

Forum Stats Forum Stats

1998 Posts in 959 Topics by 107 Members. Latest Member: araji
Latest Post: "[How to] ภาษาอังกฤษเริ่ม..." ( กุมภาพันธ์ 15, 2019, 01:29:31 PM )
View the most recent posts on the forum.
[More Stats]

Users Online Users Online

9 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 13. ออนไลน์มากที่สุด: 182 (ตุลาคม 29, 2018, 01:12:31 PM)