Recent Posts

Pages: 1 [2] 3 4 ... 10
11
all application on unix knowledges by golfreeze / postgresql replicate log make disk full and how to drop
« Last post by golfreeze on สิงหาคม 19, 2020, 08:57:52 PM »
=== Rootclause  :  PostgreSQL v10 and v11
 ===check replicate log make disk full
 postgres=> select slot_name, pg_size_pretty(pg_wal_lsn_diff(pg_current_wal_lsn(),restart_lsn)) as replicationSlotLag, active from pg_replication_slots;

            slot_name             | replicationslotlag | active
----------------------------------+--------------------+--------
 re_sub                | 64 MB              | t
 replication_slot1  | 904 GB             | f
 replication_slot2  | 904 GB             | f

(3 rows)

เราสามารถทำการ drop slot ที่กินพื้นที่ได้ ดังนี้
postgres=# SELECT pg_drop_replication_slot('replication_slot1');
postgres=# SELECT pg_drop_replication_slot('replication_slot2');

แล้วทำการปรับ purge delete log จาก default 3 วัน (4320minute) เป็น 1 วัน (1440minute)ได้ครับ
rds.log_retention_period = 1440
แล้วทำการ  restart service 1 ทีครับ
12
ในแต่ละวันเราจำเป็นต้องรับประทานอาหารมากมาย มีคำแนะนำจากหลายสำนักให้กินนั่น ห้ามกินนี่จนไม่รู้จะเชื่อใครดี วันนี้เราจึงมีเคล็ดลับง่ายๆ ของการกินให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพอย่างเต็มที่มาฝาก

1. กินอาหารเช้า เป็นพฤติกรรมพื้นฐานที่ส่งผลต่อจิตใจ และพลังชีวิตของคุณไปตลอดทั้งวัน และช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด ลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ ช่วยเผาผลาญพลังงานให้ดีขึ้น ทำให้คุณกินอาหารในมื้ออื่นๆ น้อยลง

2. ดื่มน้ำให้มากขึ้น คนเราควรดื่มน้ำวันละ 2 ลิตรเป็นอย่างน้อย (ยกเว้นในรายที่ไตทำงานผิดปกติ) เพื่อหล่อเลี้ยงเซลล์ในร่างกาย ฟื้นฟูระบบขับถ่าย รักษาระดับความเข้มข้นของเลือด จะทำให้สดชื่นตลอดวันเลยทีเดียว

3. เสริมสร้างแคลเซียมให้กับกระดูก ด้วยการดื่มนม กินปลาตัวเล็กทั้งตัวทั้งก้าง เต้าหู้ ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง ผักใบเขียว เพราะแคลเซียมเป็นสิ่งจำเป็นที่จะเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อและกระดูก ทำให้ระบบประสาททำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

4. จัดน้ำชาให้ตัวเอง ทั้งชาดำ ชาเขียว ชาอู่ล่ง หรือเอิร์ลเกรย์ ล้วนแล้วแต่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ การดื่มชาวันละ 1 ถึง 3 แก้ว ช่วยลดอัตราเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารถึง 30%

5. กินให้ครบทุกสิ่งที่ธรรมชาติมี คุณต้องพยายามรับประทานผักผลไม้ต่างๆ ให้หลากสี เป็นต้นว่า สีแดงมะเขือเทศ สีม่วงองุ่น สีเขียวบล็อกเคอรี สีส้มแครอท อย่ายึดติดอยู่กับการกินอะไรเพียงอย่างเดียว เพราะพืชต่างสีกัน มีสารอาหารต่างชนิดกัน แถมยังเป็นการเพิ่มสีสันการกินให้กับคุณด้วย

6. เปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนรักปลา การกินปลาอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง ได้ทั้งความฉลาดและแข็งแรง เพราะปลามีกรดไขมันโอเมก้า 3 และโปรตีน ที่ช่วยควบคุมการเต้นของหัวใจให้เป็นปกติ และบำรุงเซลล์สมอง ทั้งยังมีไขมันน้อย อร่อย ย่อยง่าย เหมาะสำหรับคนที่ต้องการหุ่นเพรียวลมเป็นที่สุด

13
custom memory_limit for user da

cd /usr/local/directadmin/data/users/php
vi php-fpm74.conf

edit
memory_limit=256MB

==restart service 1 times
/usr/local/etc/rc.d/php-fpm74 restart
14
ถ้ามีการอัฟเกรดระบบ และถ้ามีการเรียกอัฟเกรด xz ไปด้วย จะทำให้ตอน boot os เจอ error ประมาณนี้ครับ
xz /usr/local/lib/liblzma.so.5 version XZ 5.2.2 not found (required by xz)
/lib64/liblzma.so.5: version `XZ_5.1.2alpha' not found (required by /lib/librpmio.so.5)

ทำการแก้ไขโดยใช้ ISO ของ CentOS7.x image โหลดเข้า "linux rescue" mode
ทำการเข้าไปในโหมด Option 1 (Continue) to get to the shell.

mount --bind /proc /mnt/sysimage/proc
mount --bind /dev /mnt/sysimage/dev
mount --bind /sys /mnt/sysimage/sys
chroot /mnt/sysimage
cd /usr/local/lib
unlink liblzma.so.5
ln -s /usr/lib64/liblzma.so.5  /usr/local/lib/liblzma.so.5

dracut -f
exit
cd /
sync
telinit 6
15
ทำการเพิ่ม
   location ~ .php$ {
                try_files $uri =404;
                fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
                fastcgi_index index.php;
                fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
                include fastcgi_params;
        }

ลงไปในแถบ server ใน nginx.conf ดังข้างล่างครับ

vi /etc/nginx/nginx.conf

server {
    server_name www.packetlove.com packetlove.com; # managed by Certbot
        index index.php index.html index.htm;
        root         /var/www/it-money.com/public_html;
        include snippets/phpMyAdmin.conf;

        # Load configuration files for the default server block.
        include /etc/nginx/default.d/*.conf;

        if ( !-e $request_filename ){
                rewrite ^/(.*)$ /index.php?/$1 last;
                break;
        }

        location / {
                try_files $uri $uri/ /index.html;
        }

         location ~ .php$ {
                try_files $uri =404;
                fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
                fastcgi_index index.php;
                fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
                include fastcgi_params;
        }
....

หลังจากนั้นทำการ restart nginx 1 รอบ
16
สงสัยครับ Kernel กับ Rom นี่มันแตกต่างกันยังไงเหรอครับ
เว็บพนันออนไลน์
เข้าไปดูใน XDA เห็นบางกระทู้เป็น Kernel ครับ แต่วิธีลงก็เหมือน Rom เลย(ในบางตัวนะ)
เท่าที่ผมเข้าใจคือ Kernel เนี่ยเวลาลงแล้วมันจะฝังลึกกว่ารอมใช่ป่าวครับ

แบบ...ลง Rom ใหม่แต่ตัวออฟชั่นใน Kernel ก็ยังไม่เปลี่ยน?
17
command , shell script ,tool , crontab / added routing in centos 8.x
« Last post by golfreeze on กรกฎาคม 22, 2020, 08:14:15 PM »
ถ้าต้องการทำ static route ใน centos 8.x เช่น
192.168.0.0/16 ให้วิ่งออก 192.168.1.254 สามารถทำได้ดังนี้
172.30.0.0/16 ให้วิ่งออก 192.168.1.254 สามารถทำได้ดังนี้

vi /etc/sysconfig/network-scripts/route-ens160
192.168.0.0/16 via 192.168.1.254
172.30.0.0/16 via 192.168.1.254

18
=== check status logstash
curl -XGET '10.2.8.123:9600/_node/stats/jvm?pretty'

=== test send curl post to logstash
curl -X GET "localhost:9600/?v"
curl -X GET "10.2.8.123:9600/?v"

=== test send stat to logstash server port 9600
curl -XGET '10.2.8.123:9600/_node/stats/events?pretty'
19
ทำการอัฟเกรด จาก zcoin 0.13 -> 0.14


1.ทำการ download ตาม os ที่ใช้งาน
https://github.com/zcoinofficial/zcoin/releases/tag/v0.14.0.1

2.แล้วทำการ backup wallet ก่อนจาก console version 0.13
File -> Backup Wallet

3. ปิดโปรแกรม zcoin console version 0.13

4. ทำการติดตั้ง zcoin console version 0.14

5. ทำการเปิดโปรแกรม zcoin version 0.14

6. ทำการ configure ตามลิ้ง
https://github.com/zcoinofficial/zcoin/wiki/Migrating-your-Legacy-Znodes-to-the-new-Deterministic-Znodes-system

Preparing for migration
Legacy Znodes can be registered as Deterministic Znodes with this command:

protx register collateralHash collateralIndex ipAndPort ownerAddress operatorPubKey votingAddress operatorReward payoutAddress feeSourceAddress

An example of how this would look like is as follows:

protx register 4950f88867b69760d3cd7c1f53531340f6723eb8f7d7f00730abfa12c5fe10e0 0 207.148.122.12:8168 TRVDAxJwaZYFfmti4aTeKCByz1jbMq8Jy4 995b3e1e2a65ce960a8cc7d305c5914b7f60e888c338c1f3317efbdcac58e82ecc110315ce03f49d9d387ff35c2796ad "" 0 TEZ8M8Fgp8h4HvUjXtjz3krYraRtySiXdw

This looks extremely complicated but don't worry! The guide will explain each field below.
20
=== new version
https://www.y2mate.com
Pages: 1 [2] 3 4 ... 10