Author Topic: sha1sum ไว้เชค sum ของ package ที่ทำการ download มาครับ  (Read 5116 times)

golfreeze

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2143
    • View Profile
    • นั่งสมาธิ สติปัฏฐานสี่ พาเที่ยววัด แนะนำวัด แจกcd ธรรมะฟรี
    • Email
sha1sum ไว้เชค sum  ของ package ที่ทำการ download มาครับ
#sha1sum -t package_name.deb
ba6fa9c35391f89780a851e13742687e13ef15b7  package_name.deb

ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับวิธีการ sum ของทางต้นทางด้วยนะครับผม