Author Topic: การเจ็บป่วยต่างๆ เกี่ยวกับร่างกาย  (Read 10295 times)

golfreeze

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2041
  • View Profile
  • นั่งสมาธิ สติปัฏฐานสี่ พาเที่ยววัด แนะนำวัด แจกcd ธรรมะฟรี
  • Email
からだ                ร่างกาย
て                       มือ
ゆび                   นิ้วมือ
おやゆび            นิ้วโป้ง
ひとさしゆび       นิ้วชี้
なかゆび             นิ้วกลาง
くすりゆび           นิ้วนาง
こゆび                 นิ้วก้อย
てくび                  ข้อมือ
うで                      แขน
ひじ                     ศอก
ひざ                    เข่า
あし                     ขา
もも、また         ขาอ่อน
すね                   หน้าแข้ง
あしくび              ข้อเท้า
あしゆび            นิ้วเท้า


ここがいたみ ます。
เจ็บตรงนี้
めが いたい。
เจ็บตา
のどが いたい。
เจ็บคอ
あたまが いたい です。
ปวดหัว
きぶんが わるい です。
รู้สึกไม่ค่อยสบาย
ねつが あるよう です。
สงสัยมีไข้
わたしはかぜをひきました。
ฉันเป็นหวัด


・身体に痛いところがある。
มีบางส่วนในร่างกายเจ็บปวด
・痛みはいつも同じ。
ปวดตลอดเวลา
・痛くなったり良くなったりする。
ปวดๆหายๆ
・ズキズキする。
ปวดตึ๊บๆ
・重いような感じがする。
รู้สึกหนักๆ
・刺すように痛い
ปวดเหมือนถูกเข็มแทงวันนี้เอามาลงให้อีกสักเล็กน้อย

びょういん โรงพยาบาล
クリニック คิลนิก
きゅうきゅしゃ รถพยาบาล
きゅうきゅうばこ กล่องยาสามัญประจำบ้าน
ほけんしつ ห้องพยาบาล
ほうたい ผ้าพันแผล
ガーゼ ผ้าก๊อต
バンドエイド พลาสเตอร์ปิดแผล
ばんそうこう แถบพลาสเตอร์
たいおんけい ปรอทวัดไข้
かぜぐすり ยาแก้หวัด
ちんつうざい ยาแก้ปวด
せきどめ ยาแก้ไอ
げねつざい ยาลดไข้
ぬりぐすり ยาทา
カプセル แคปซูล
ちゅうしゃ การฉีดยา
しょうどく(えき) การฆ่าเชื้อโรค (น้ำยา)
しょくぜん ก่อนอาหาร
しょくご หลังอาหาร
ねつ を はかります วัดไข้
くすり を ぬります ทายา,ป้ายยา,ใส่ยา
ちゅうしゃ します ฉีดยา
しょうどく します ฆ่าเชื้อ,ทำความสะอาดแผล
にょう を とります เก็บตัวอย่างปัสสาวะ


いさん   isan   กรดในกระเพาะอาหาร
こっせつ   kossetsu   กระดูกหัก
ぼうこうえん   boukouen   กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
いかいよう   ikaiyou   กระเพาะอาหารเป็นแผล
いえん   ien   กระเพาะอาหารอักเสบ
けつにょう   ketsunyou   การปัสสาวะเป็นเลือด
こくしびょう   kokushibyou   กาฬโรค
pesuto   กาฬโรค
デングねつ   dengunetsu   ไข้เลือดออก
にほんのうえん   nihonnouen   ไข้สมองอักเสบญี่ปุ่น (เป็นโรคที่เกิดจากไวรัส และมียุงเป็นพาหะนำโรค)
infuruenza   ไข้หวัดใหญ่
はきけ   hakike   ความรู้สึกคลื่นไส้อาเจียน,อยากอ้วก
はながつまる   hana ga tsumaru   คัดจมูก
かゆい   kayui   คัน
ねんざ   nenza   เคล็ด
べんぴ   benpi   ท้องผูก
げり   geri   ท้องเสีย , ท้องร่วง
せきり   sekiri   บิด
しょくよくがない   shokuyokuganai   เบื่ออาหาร


めまい เวียนหัว
はきけが でます คลื่นใส้,อยากอาเจียน
かぜ อาการหวัด
くしゃみ การจาม
はなみず น้ำมูก
はなみずが でます。 น้ำมูกไหล
はなむずが ひどい です。 น้ำมูกไหลมาก
びょうき โรค,ความเจ็บป่วย
けが การบาดเจ็บ
いたい เจ็บ
アレルギー โรคภูมแพ้
かゆい คัน
からだが だるい ปวดเมื่อยร่างกาย
せきが でます ไอ
げんき แข็งแรง
ねつが あります มีไข้
げり です ท้องเสีย
げりを します ท้องเดิน,ท้องเสีย
べんぴを します ท้องผูก
やけどを します น้ำร้อนลวก,พอง
しょくよくが ありません ไม่เจริญอาหาร,เบื่ออาหาร
さむけが します มีอาการหนาวตัว
あたまが いたい ปวดหัว
おなかが いたい ปวดท้อง
ちが でます เลือดออก
きぶんが わるいです รู้สึกไม่สบาย
かぜぐすりを のみました。 ทานยาแก้หวัด
ちゅうしゃを します。 ฉีดยา

かかと   ส้นเท้า
つめ   เล็บ
かお   ใบหน้า
あたま   ศรีษะ ,หัว
かみのけ   เส้นผม
かみ   ผม
ひたい   หน้าผาก
きゆ   คิ้ว
め   ตา
まつげ   ขนตา
はな   จมูก
くち   ปาก
は   ฟัน
した   ลิ้น
ほっぺた   แก้ม
あご   คาง
ひげ   เครา ,หนวด
みみ   หู
ちゆうじ   แก้วหู
くび   ลำคอ
のど   คอ (คอด้านในลำคอ)
かた   ไหล่
わき   รักแร้
むね   หน้าอก
こころ   ใจ
しんぞう   หัวใจ
せなか   หลัง ,สันหลัง
ちぶさ   เต้านม

ขอบคุณเว็บ http://www.j-doramanga.com/webboard_detail.php?id=5148