Author Topic: Packetlove.com หัวข้อที่จะเตรียมสอนการดูแลระบบ Linux , Unix By golfreeze  (Read 6309 times)

golfreeze

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2136
  • View Profile
  • นั่งสมาธิ สติปัฏฐานสี่ พาเที่ยววัด แนะนำวัด แจกcd ธรรมะฟรี
  • Email
Packetlove.com
เปิดอบรมสอนการใช้งาน ระบบ Linux , Unix เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
 1.ดูแลระบบเว็บ
 2.ดูแลระบบเมล
 3.ดูแลระบบจัดการ logging
 4.ดูแลระบบ DNS 
 5.ดูแลระบบฐานข้อมูล
 
ให้กับพนักงาน IT และท่านที่สนใจที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับ Hosting รวมถึงเพื่อรองรับการทำงานของระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจ ของท่าน
ท่านผู้สนใจ สามารถติดต่อได้ที่
Email : golfreeze[at]packetlove.com
Tel : (+66) 086-4150926

เนื้อหาที่เปิดสอนมีดังนี้

==== การออกแบบระบบก่อนเริ่มลงโปรแกรม ====
1. การออกแบบ disk partition เพื้อให้เหมาะความต้องการแต่ละบริการบนเครื่องแม่ข่าย   
2. การออกแบบข้อมูลให้มีความปลอดภัย
3. การจัดการเรื่อง Raid ชนิดต่างๆ ให้เหมาะกับงาน
4. การเชคประสิทธิภาพของการเข้าถึงข้อมูล และความเสถียรของข้อมูล I/O Disk Benchmark
==== System design ====

==== บริการ ดีเอ็นเอส Domain name ====
1. DNS คืออะไร เอาไว้ทำประโยชน์อะไร ติดตั้งอย่างไร ปรับแต่งค่าอย่างไร ?
2. อธิบาย ยกตัวอย่าง ให้เห็นภาพการทำงานของ DNS ได้ชัดเจนขึ้น
3. ทำยังไงให้ DNS ทำงานอย่างปลอดภัยบนระบบ
==== DNS Topic ====

==== เรื่องของบริการ Email  ====
1. Email คืออะไร มีการทำงานอย่างไร SMTP,POP,IMAP คืออะไร ทำงานแตกต่างกันอย่างไร
2. อธิบายโครงสร้างโดยรวมของ Email hosting
3. ความปลอดภัยที่ควรคำนึงถึง ในส่วนของ SMTP , POP , IMAP .
4. ทำอย่างไรให้ SMTP และ POP และ IMAP ทำงานผ่าน SSL มีการเข้ารหัสในการรับส่งอีเมล
5. อธิบายการทำงานของ สแปมเมล ไวรัสเมล เมลหลอกหลวงแบบต่างๆ รวมทั้งวิธีป้องกันระบบเมล จากอีเมลประเภทเหล่านี้
    - การทำงานของ spamassasin ป้องกัน pattern mail
    - การทำงานของ clamav , sophos
    - การทำงานของ amavisd-new
    - การทำงานของการ เรียนรู้สแปมเมล บนระบบ
6. การแก้ปัญหาเบื้องต้น จนถึงระดับสูงสุดในการแก้ไขปัญหาในส่วนของระบบเมล
    - การ tracking maillog 
    - ชนิดของ Error code เบื้องต้นเพื่อการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา
==== Mail Topic ====

==== Web Topic ====
1. บริการเว็บ คืออะไร มีการทำงานอย่างไร ทำประโยชน์ได้อย่างไร
2. การติดตั้งระบบเว็บเซิฟเวอร์ http(80) รวมถึงการติดต่อ การเข้ารหัสข้อมูลเว็บ  https (443)
3. การติดตั้ง Certificate เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเว็บของเรา
    - selfcert
    - buying cert
    - อธิบายขั้นตอนของ Certificate แต่ละประเภท และรูปแบบการนำไปใช้งานในองค์กร
4. ความปลอดภัยที่ควรติดตั้งให้กับระบบ เว็บ
    - disable_function
    - htaccess
5. การปรับจูนคอนฟิคให้เหมาะกับงานเว็บ ในระบบชนิดต่างๆ เล็ก กลาง ใหญ่
6. การทำ Load balance ผ่าน HA-Proxy + Clustering ไปยัง Web server
==== web Topic ====

==== การเพิ่มความเสถียรให้กับ บริการ ด้วยตัว Heartbeat ====
1. ทางที่จะเพิ่มความเสถียรให้กับระบบ รองรับการทำงานเมื่อระบบหลักล่ม ทำอย่างไรได้บ้าง
2. Heartbeat , DRBD คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ทำประโยชน์อะไรได้บ้าง
3. บริการใดบ้างที่รองรับหรือสามารถทำงานร่วมกับ Heartbeat ได้
4. วิธีการปรับให้ Heartbeat ทำงานกับ DRBD ได้
5. วิธีการปรับให้ Heartbeat ทำงานกับ Load balance (IPVSADM) ได้
6. การโยกระบบไฟล์กลาง (resource) จากระบบหลักไประบบ สำรอง เพื่อลดระยะเวลาในการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า
7. วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เมื่อเกิดปัญหากับ heartbeat
==== Heartbeat Topic ====

==== เกี่ยวกับฐานข้อมูล ทั้ง OpenLdap และ Mysql topic ====
1. อธิบายถึงความสำคัญของฐานข้อมูล ความแต่งต่างระหว่าง LDAP และ MYSQL ว่าโครงสร้าง การทำงาน แตกต่างกันอย่างไร
2. (Export) การนำข้อมูลและฐานข้อมูลออกจากระบบ LDAP , MYSQL และการนำเข้าข้อมูลและฐานข้อมูล (Import) ลงไปในระบบ ของ LDAP , MYSQL
3. การปรับจูนค่าของ LDAP , MYSQL
4. การจัดการฐานข้อมูลทั้ง LDAP , MYSQL ผ่านระบบจัดการบนเว็บเบส
5. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นตลอดจนขั้นสูง เมื่อเกิดปัญหากับ LDAP, MYSQL
6. การทำ Clustering + Load balance ลงไปยัง MySQL ผ่าน Galera cluster
==== Ldap and Mysql topic ====

=== Optional ====
1. เบสิคคอมมานของ Linux , Unix เพื่อการแก้ไขปัญหาให้เร็วขึ้น
2. ข้อแนะนำในการจัดการเรื่องการปรับปรุงระบบ ต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น การแก้ไข Bug ของ application
    - apply mailing list each app
    - schedule + procedure plan
3. การทำข้อมูลทางเน็ตเวิรค์ให้เหมือนกัน Bonding on CentOS
4. การทำระบบ logging เพื่อรองรับกับประมวลกฏหมายคอมพิวเตอร์ ของประเทศไทย
    - การใช้งาน syslog-ng  เพื่อการแยก log แต่ละประเภท และการถ่ายโอน log เพื่อไปเก็บยัง เครื่องเซิฟเวอร์เก็บ log
    - การติดตั้ง rsyslog.conf ให้เก็บ Log ต่างๆไว้ใช้งาน 90 วัน
5. ข้อแนะนำในการเป็น System administrator ที่ดี
    - การทำระบบ Backup  file , database
    - rsync ไปยัง node ต่างๆ
6. การเขียนเชคสคิป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบที่ ท่านดูแลอยู่
=== Optional ====
« Last Edit: พฤศจิกายน 10, 2017, 12:32:32 PM by golfreeze »

golfreeze

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2136
  • View Profile
  • นั่งสมาธิ สติปัฏฐานสี่ พาเที่ยววัด แนะนำวัด แจกcd ธรรมะฟรี
  • Email
Re: หัวข้อที่จะเตรียมสอน By golfreeze
« Reply #1 on: กรกฎาคม 24, 2014, 09:53:44 AM »
Packetlove.com provide training course for IT staff to enhance performance of each service on server related with your business.

Trainig Topic related
 1.Web server
 2.Mail server
 3.Logging server
 4.DNS server  
 5.Database server

Please do not hesitate to contact us , If you have any questions .
Email : golfreeze[at]packetlove.com
Tel : (+66) 086-4150926

Detail for each topic describe as below information,

==== System design ====
1. How to design partition match with purpose of customer's service
2. How to securing information on physical layer.
3. Raid harddisk designing
4. Benchmark disk I/O to get high performance.
==== System design ====

==== DNS Topic ====
1. What is DNS , Why need to use it ?
2. Explain about DNS base on Structure.
3. Security setting for DNS .
==== DNS Topic ====

==== Mail Topic ====
1. What is SMTP , POP , IMAP
2. Explain about Mail hosting base Structure.
3. Security setting for SMTP , POP , IMAP .
4. Why need SSL on SMTP and POP , IMAP and how to implement.
5. explain  Spam and clamav and Amavis engine how to work.
5. Basic troubleshooting for mail hosting.
==== Mail Topic ====

==== Web Topic ====
1. configure virtual host on http(80) and https (443)
2. configure cert ssl support https protocol
==== web Topic ====

==== Heartbeat Topic ====
1. What is heartbeat ?
2. When need to use heartbeat ?
3. Which service need heartbeat ?
4. How to build heartbeat support DRBD ?
5. How to build heartbeat support Load balance ?
6. Migration for resource after heartbeat swap to other node.
==== Heartbeat Topic ====

==== OpenLdap and Mysql topic ====
1. Explain point why need openldap or mysql .
2. How to export and dump DB from ldap and mysql.
3. Openldap and mysql tunning .
4. Web manage for ldap and mysql.
==== Ldap and Mysql topic ====

=== Optional ====
1. Basic command for get deep information.
2. Maintenance trick guide into team.
3. Bonding trip base on centos
4. Web / Mail log forencic
    - How to check attack
    - How to defense the attack
=== Optional ====
« Last Edit: สิงหาคม 31, 2015, 08:23:46 PM by golfreeze »

golfreeze

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2136
  • View Profile
  • นั่งสมาธิ สติปัฏฐานสี่ พาเที่ยววัด แนะนำวัด แจกcd ธรรมะฟรี
  • Email
[1.Email and mail flow part]

################
### First exercise ###
################
[Propose]

1.Read concept for Postfix and How to work , Mail flow , and MTA .
2.Could send and receive email via unix account "a@example.com" send to "b@example.com"  .
3.Understand simple maillog

[Task]
   - Install os=Centos or FreeBSD and "postfix" application
   - can send email to local unix account.
   - can receive email and check email on local unix account.

[Period]
     1 weeks

#####################
### End of First exercise ###
####################

########################
### Begin of Second exercise ###
########################

[Propose]

- Could Use courier-imap control maildir of each email account on domain "example.com" ( understand about "maildir" and "mailbox" structure)
- Could Setup antivirus engine by install clamav
- Could Setup spam detection by install spamassassin
- Could send and receive email and check virus and spam pattern via your mail system.
   == Send from a@example.com -> b@example.com
- Understand step for check virus and spam on mail system.
- Understand simple maillog with amavisd daemon
  
[Task]
   - Install os=Centos or FreeBSD and "postfix" application
   - Install courier-imap application
   - Install clamav for virus scanning program.
   - Install spamassasin application

[Period]
     2 weeks

#######################
### End of Second exercise ###
#######################

#######################
### Begin of Third exercise ####
#######################

[Propose]
- Could integrate authentication method with user and domain via 1 DataBase engine.
- Create 2 virtual domains and keep data on your database engine.
   == v1.example.co.th  , v2.example.com , noc.example.com
- Could send email from account on v1.example.co.th to v2.example.com
- understand of relay email function ( create domain "noc.example.com" ).
   == set relay mail domain from v2.example.com -> noc.example.com , then checking maillog to see relay
- Could understand about SASL authentication method
- Understand maillog when intergrate with virtual domain .

[Task]
   - Install os=Centos or FreeBSD and "postfix" application and configure to send/receive email .
   - Install courier-imap application to create mailbox.
   - Install SASL authentication apps.
   - Install clamav for check virus scanning program.
   - Install spamassasin application for check spammail before go to mailbox.
   - Install Amavisd application to control "Clamav+spamassasin"
   - Install Openldap or Mysql for keep user database and virtual domain.

[Period]
     2 weeks

#######################
#### Begin of Fourth exercise ####
#######################
[Propose]
5.
   - Understand about how MUA work.
   - Setup amavisd engine to control virus and spam detection.
   - Could use phamm to create user and domain and mange user info.
   - Could send and receive email and check virus and spam pattern via user on virtual domain.
   - Could authentication with user and domain via 1 DBs engine.
   - Could send and receive email via webmail app.
   - Could set for vacation function.
   - Understand for normal maillog on our mail hosting.
 
[Task]
   - Install os=FreeBSD and "postfix" application
   - Use DNS server from 4th exercise and 2 domains and zonefile [nttexample.com] and [ntt2example.com] which created in previous excercise for testing in this exercise.
   - Install courier-imap application
   - Install clamav for virus scanning program.
   - Install spamassasin application
   - Install Amavisd application
   - Install Openldap or Mysql for keep user database and virtual domain.
   - Install gnarwl application for vacation message.
   - Install phamm application [ user management ]
   - Install webmail appilcation [roundcube] or [squirrelmail] or [horde] .

[Period]
     2 weeks

golfreeze

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2136
  • View Profile
  • นั่งสมาธิ สติปัฏฐานสี่ พาเที่ยววัด แนะนำวัด แจกcd ธรรมะฟรี
  • Email
### Special part 1 ###
This task could complete after probation period (After 3 months).

[Propose] Main to understand about high availibility technique
   - Understand for pacemaker,corosync control resource working and scope.
   - Understand for heartbeat working and scope.
   - Understand how to configure your mail application base on exercise 4 to connected with Virtual IP address(VIP) as Ldap server on [Master],[Slave]  node.
 
[Task]
   - Install os=FreeBSD or os=CentOS and install "openldap" application on new server or new VM
   - Install Heartbeat application to control high availibility and configure VIP and prepare configuration as [Master] , [Slave] node.
   - Install pacemaker or corosync to control openldap resource on both node.
   - Install DRBD as replicate block device data of ldap database on both node.

### Special part 1###
This task could complete after probation period (After 3 months).


### Special part 2 ###
[Propose] To customize security portion on your SMTP server.
   - Understand for how to check FQDN pattern if not correct then reject.
   - Understand for how to check hostname not found if not correct then reject.
   - Block program flush email.
   - Understand for check RBL list.
   - Understand for how to increase score email when sender + subject match with pattern via spamassasin.
 
[Task]
   - Using your SMTP node to play on this part.

### Special part 2 ###
This task could complete after probation period (After 3 months).

golfreeze

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2136
  • View Profile
  • นั่งสมาธิ สติปัฏฐานสี่ พาเที่ยววัด แนะนำวัด แจกcd ธรรมะฟรี
  • Email

#Network Administration for the linux operating system
วันที่ 1
•  เรียนรู้การตั้งค่า IP , DNS , Gateway ใน linux ทั้ง command line และไฟล์ configure
•  เรียนรู้เกี่ยวกับ TCP/IP ที่ใช้งานและการดู port ในระบบ Linux
•  ฝึกใช้ command line ที่สำคัญเกี่ยวกับระบบ network ภายใน Linux system
•  เรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่า Card Lan ใน Linux

วันที่ 2
• เรียนรู้การติดตั้งระบบ Monitoring network ภายในองค์กร
• เรียนรู้เกี่ยวกับการ dump packet จาก card lan เพื่อนำมา analyse วิเคราะห์หาจุดบกพร่องของระบบ
• เรียนรู้การ tracking networking hop ( ping, trace route, mtr ) เพื่อวิเคราะห์จุดบกพร่องการส่ง packet ไปยังโหนดต่างๆ ในระบบ
• ปรับจูนค่าในระบบเพื่อให้ระบบ network ภายในระบบทำงานรองรับการเรียกใช้งานที่มากขึ้น ( sysctl network & kernel)

วันที่ 3
• หลักการทำงานของ Linux firewall
• ฝึกปฏิบัติปรับแต่งค่า Linux firewall
• ฝึกปฏิบัติการ backup ข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่ายอื่นด้วย SSH และ FTP
• การบริหารจัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช้ระบบ User / Group Accounts การมอนิเตอร์การใช้งานของยูสเซอร์ ภายใน network
• ทำแบบทดสอบสิ่งที่ได้เรียนมาทั้ง 3 วัน

golfreeze

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2136
  • View Profile
  • นั่งสมาธิ สติปัฏฐานสี่ พาเที่ยววัด แนะนำวัด แจกcd ธรรมะฟรี
  • Email
Packetlove.com  เปิดอบรมสอนการใช้งาน
##Training 1 Day SSL+TLS via Apache WebServer.

1.Overview Web-Server
2. What is SSL (Definition)
3. SSL Components
4. SSL hand shake protocol
5. SSL vs TLS
6. Generate CSR (Certificate Signing Request)
7.Install and configure SSL Certificated.
8. Troubleshooting basic issue on SSL.
9. Using Browser to detect cert error point.
10. Lab generate .csr and configure SSL support VirtualHost on Apache+mod_ssl (ssl.conf)

 
ให้กับพนักงาน IT และท่านที่สนใจที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับ Hosting รวมถึงเพื่อรองรับการทำงานของระบบต่างๆ
ให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจ ของท่าน
ท่านผู้สนใจ สามารถติดต่อได้ที่
Email : golfreeze[at]packetlove.com
Tel : (+66) 086-4150926
« Last Edit: มีนาคม 23, 2017, 12:09:12 AM by golfreeze »