Diary Life

ธรรมกับการกิน-ดื่ม

posted by packetlovegolf March 13, 2009 0 comments

พระพุทธบาท4รอย
:วัดพระพุทธบาท4รอย

คำถาม

เคยไม๊ กินเยอะก็ทรมาน ไม่กินก็ทรมาน หิวก็ทรมาน

การ กิน-ดื่ม นั้น เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต สิ่งมีชีวิตทุกอย่างต้องกิน ไม่ว่า พืช สัตว์ คน ก็ล้วนต้องกิน เพื่อการดำรงชีวิตของสิ่งนั้นๆ

แล้วกินแค่ไหนละถึงจะพอดี

การกินแค่คำเดียวพอไม๊ กินสองจานพอไหม ไม่ว่าเราจะกินกี่จานก็ตามถ้า ใจเรารู้สึกว่า มันพอประทังชีวิต และไม่ทำให้อิ่มเกินไป มันก็ทำให้เราหายหิวไปได้เอง บรรเทาทุกข์หยาบๆลงไปได้ ความพอดีนั้น มันขึ้นอยู่ที่ตัวเรานั่นเอง ใครก็มาบังคับเราไม่ได้หรอก จงพิจารณาดูเอา

ถ้าเรากินเพียงแต่พอดี มันก็ทำให้รู้สึกสบายตัวได้ จากทุกข์ก็เป็นสุขได้เปรียบ คล้ายการปฏิบัติธรรมเมื่อไรก็ตาม ที่เราทำเหตุของมันให้เต็มที่แล้ว

ผล มันก็บังเกิดขึ้นมาเอง แม้เราจะไม่อยากเอา มันก็บังคับไม่ได้ เพราะเราทำเหตุของมันแล้ว เช่นเดียวกัน เมื่อที่เราหิว เราก็ทำเหตุคือการกินให้พอดีๆ ผลก็คือ มันหายหิวนั่นเอง

—————————————————
http://www.kammatan.com นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม สติปัฏฐาน
—————————————————

Comments

comments

You may also like

Leave a Comment