Diary Life

ศีลอุโบสถ-config-apache-tomcat-on-debian

posted by packetlovegolf October 29, 2008 2 Comments

20110402134741_img_2954
เมื่อวานนี้ เป็นวันพระครับผม เคยอ่านหนังสือเรื่อง “อยู่บ้านก็นิพพานได้” เรื่องนี้ท่านอาจารย์แปลง ได้เขียนเอาไว้ ซึ่งท่านก็ปฏิบัติธรรมตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตร รายละเอียด คลิกที่นี่ เช่นกัน ท่านบอกไว้ว่าการรักษาศีล 8 ในวันพระนั้น เขาเรียกกันว่า ศีลอุโบสถ ซึ่งจะทำให้มีอานิสสงฆ์ของผลบุญมาก ซึ่งการปฏิบัติรักษาศีล ก็เหมือนกับเรา ลงทุนในธรรม นั่นเอง ซึ่งไม่มีคำว่าขาดทุน อยู่แล้ว แต่ว่าการลงทุนในชีวิตประจำวันนั้น คือเรียนหนังสือ จบออกมาทำงาน มันก็ได้แค่ ใช้กรรมดีบนโลก ไปเท่านั้น ในชาติที่เราเกิดมา แต่ถ้าชาตินี้จบก็ต้องรอชาติมาทำเอาใหม่ ไม่เหมือนกับการลงทุนในธรรม ครับ มันจะตามติดเราไปทุกชาติไป การปฏิบัติต่างก็จะตามไปด้วย เช่นเคย นั่งสมาธิจนได้ฌาณ ถ้าชาติหน้าได้ปฏิบัติธรรม ฌาณเหล่านั้นก็จะค่อยๆกลับมา อยากให้เพื่อนๆ ได้ลองปฏิบัติดูน่ะครับ ซึ่งมันดีกับชีวิตเราจริงๆ ผมก็นำมาประพฤติ ปฏิบัติเช่นกันในวันพระ ซึ่งทำให้จิตใจ เราเป็นสมาธิ ได้ไว สติเกิดขึ้นบ่อยๆ ในวันหนึ่งๆ สำหรับศีล 8 ก็มีรายละเอียดดังนี้ ครับ

1. ปานาติปาตา เวรมณี ข้าฯ จะเว้นจากการฆ่าสัตว์ คือไมทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป เป็นการลดการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน

2. อทินนาทานา เวรมณี ข้าฯ จะเว้นจากการลักทรัพย์ คือไม่ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ เป็นการลดการเบียดเบียน ทรัพย์สินของผู้อื่น

3. อพรหมจริยา เวรมณี ข้าฯ จะเว้นจากการประพฤติอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ คือ ไม่เสพเมถุนล่วงมรรคใดมรรคหนึ่ง (ถ้าไม่แตะต้องกายเพศตรงข้าม และไม่จับของต่อมือกันจะช่วยให้การฝึกสติสัมปชัญญะดียิ่งขึ้น)

4. มุสาวาทา เวรมณี ข้าฯ จะเว้นจากการพูดปด คือ พูดไม่ตรงกับความจริง

5. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวรมณี ข้าฯ จะเว้นจากการดื่มสุราเมรัยของมึนเมาเสียสติ อันเป็นเหตุของความประมาทมัวเมา

6. วิกาลโภชนา เวรมณี ข้าฯ จะเว้นจากการดื่มกินอาหารในเวลาหลังเที่ยงไปแล้วจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้น เป็นการลดราคะกำหนัด และลดความง่วงเหงาหาวนอน

7. นัจจคีตวา ทิตตะวิสูกะทัสสะนะ มาลาคันธวิเลปานะ ธารณะ มัณฑะนะ วิภูสะนัฏฐานา เวรมณี ข้าฯ จะเว้นจากการดูละครฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรี ทัดทรงดอกไม้ลูบไล้ของหอม เครื่องย้อมเครื่องทา เครื่องประดับตกแต่งต่างๆ อันปลุกเร้าราคะ กำหนัดให้กำเริบ

8. อุจจา สะยะนะ มะหาสะยะนา เวรมณี ข้าฯ จะเว้นจากการนั่งนอนเครื่องปูลาด อันสูงใหญ่ ภายในยัดด้วยนุ่นหรือสำลี และวิจิตรงดงามต่างๆ เป็นการลดการสัมผัสอันอ่อนนุ่มน่าหลงไหล อดความติดอกติดใจสิ่งสวยงาม มีกิริยาอันสำรวมระวังอยู่เสมอ

สำหรับอานิสสงฆ์ของการรักษาศีล 8 หรือ ศีลอุโบสถนั้น เพื่อนๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก คลิกที่นี่ครับ
———————————————————————————————–
วันนี้นั่งว่างที่ office ครับก็เลย อยากเขียน พวก java เล่นหน่อย (บน Debian 4 ครับ ) สำหรับขั้นแรกก็หา mirror ก่อนครับ

#vi /etc/apt/sources.list
deb http://linux.thai.net/debian/ etch main contrib non-free
deb-src http://linux.thai.net/debian/ etch main contrib non-free

เริ่มเลยครับ ลง jdk ก่อน
#apt-get install sun-java5-jdk
เสร็จแล้วเริ่มลง tomcat ครับ
#apt-get install tomcat5.5
#apt-get install tomcat5.5-admin
#apt-get install tomcat5.5-webapps

แก้ bug tomcat-admin ด้วยครับ
#vi /etc/tomcat5.5/policy.d/50user.policy

เพิ่มข้อความลงไปดังนี้ ครับ

// to activate the admin-interface
// http://lists.alioth.debian.org/pipermail/
// pkg-java-maintainers/2006-November/009749.html
grant codeBase “file:/usr/share/struts1.2/struts.jar” {
permission java.security.AllPermission;
};

เสร็จแล้วเราก็ start service ได้ครับ
#/etc/init.d/tomcat5.5 restart

สามารถเปิดดู port ว่า java รันได้เปล่า
#netstat -na|grep -i listen |grep 8180

tcp6 0 0 :::8180 :::* LISTEN

ถ้าขึ้นอย่างงี้ ก็ใช้งานได้ครับ แต่ถ้ายังไม่ได้ ก็ไป ดู error log ได้ครับที่
#cd /var/log/tomcat5.5/
#less catalina_2008-10-29.log

Comments

comments

You may also like

2 Comments

350D October 29, 2008 at 10:48 am

เซียนเข้าถึงพระธรรมแล้ว อิอิ
ไม่ชอบ jsp แฮะ ทำงานช้า
ชอบ php มากกว่า แต่คนรุ่นเก่าๆ
มักจะชอบยึดติดดัับเครื่อง Sun รัน WebSphere
ชอบคิดว่า jsp เจ๋งกว่า php ซึ่งเป็นความคิด
ที่อยู่ในกรอบมากๆ ปัจจุบันโลกเค้าไปถึงไหนกันแล้ว
เครื่อง Dell ถูกกว่าดีกว่า ใช้พวก FreeBSD, Linux
รัน PHP+MySQL เจ๋งกว่าเยอะ ถ้าจะให้ดีก็ใช้พวก
Web Server ที่ใช้ resource น้อย ๆ พวก lighttpd
nginx, cherokee อะไรพวกนี้รัน php fast-cgi
ก็เจ๋งละ .. อิอิ แอบมาบ่นใน blog เซียน 🙂

Tarn October 31, 2008 at 12:15 am

เราอ่านธรรมะว่างงแล้วนะ
มาเจอจาวานี่งงหนักเลย

ทำไมไม่นอนอีกวะเฮ้ย
เดี๋ยวก็ไปไม่ทันหรอก
โฮริ๊ด่าแกแน่แน่อ่าาาาา
5555

Leave a Comment