Diary Life

บวชรอบสอง กับการภาวนาของผม

posted by packetlovegolf July 13, 2010 0 comments

ผมตัดสินใจบวชรอบสอง เป็นเวลา 1 เดือนเนื่องจากอยากบวชให้พ่อกับแม่ อีกรอบครับ และอยากปฏิบัติภาวนาในวัดป่าดูบ้างสัก 1 เดือน

หลังจากเตรียมงานต่างๆ ไว้แล้วก็ตัดสินใจบวชที่วัดบ้านก่อ ที่ จ.อุบลราชธานี แล้วก็ไปจำวัดที่ วัดหนองป่าพง ราวๆ 1 เดือน

บรรยากาศที่นั่นเหมาะกับการภาวนามากๆ ครับ เนื่องจากเป็นวัดป่า และข้อวัตรที่หลวงปู่ชา วางไว้ให้ลูกศิษย์ ได้ปฏิบัติตามนั้น

เป็นข้อวัตรที่เคร่งคัด เพื่อให้เหมาะกับการปฏิบัติภาวนา เริ่มตั้งแต่

ทำวัตรเช้าเวลา 03.15 ดังนั้นเวลาตื่นก็ประมาณ 02.50 ราวๆ นี้ครับ

สวดมนต์ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ เสร็จก็ช่วยกันเก็บกวาด โรงฉัน “ที่สำหรับพระและเณรมาฉันอาหารรวมกัน” เสร็จประมาณ ตีห้า ครับ

แล้วก็เตรียมตัว ออกบิณฑบาต ในสายที่ผมไปนั้น มีไกลบ้าง ใกล้บ้าง แต่หลังๆจะไปสายไกล ครับ กลับมาถึงวัดก็ประมาณ 7 โมงกว่า

แล้วก็กลับมาทำกิจวัตรของตัวเอง เสร็จประมาณ 8 โมงก็ ลงไปที่ โรงฉัน เพื่อฉันอาหารเช้า ครับ ที่วัดหนองป่าพง จะฉันมื้อเดียวในบาตร ครับ เสร็จแล้วประมาณ 9.00 ก็กลับกุฏิ เพื่อไปทำกิจวัตรตัวเอง รวมทั้งภาวนา จนถึงช่วง 16.00 ก็มาฉันน้ำปานะ กันที่ศาลา

ฉันน้ำปานะเสร็จก็กลับไปเตรียมตัว ที่กุฏิ เพื่อมาทำวัตรเย็น ประมาณ 18.15 จนถึง 20.00 แล้วก็แยกย้าย กลับกุฏิ เพื่อภาวนาต่อกัน

ส่วนใหญ่ผมก็จะจำวัดประมาณ 22.00 จนถึงประมาณ 02.50 อ่าครับ

การบวชครั้งนี้ ได้เรียนรู้ข้อวัตรต่างๆ เพิ่มขึ้นมากครับ แล้วก็วิธีปฏิบัติที่เหมาะกับจริตของตัวเอง เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

สุดท้ายนีั ต้องขอบพระคุณ ม๊า ป๊า และ ญาติๆ ที่คนที่ มาร่วมในวันงาน และก็เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่ส่งกำลังใจมาให้ น่ะครับ

Comments

comments

You may also like

Leave a Comment