Diary Lifeการปฏิบัติธรรมการภาวนาปฏิบัติธรรม

ทำบุญประจำเดือนบริษัทแพ็คเกตเลิฟ ไอที เซอร์วิส แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด

posted by packetlovegolf September 15, 2017 0 comments

ทำบุญประจำเดือนบริษัทแพ็คเกตเลิฟ ไอที เซอร์วิส แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด
packetlove-charity-monthly-for-buddhism

ปกติแล้วในทุกๆ เดือนพวกเราตั้งปณิฐานว่าต้องทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างน้อย 1 ครั้ง
จะเป็นอะไรก็ได้ ไปช่วยยกข้าวให้ถวายพระ , ล้างบาตรพระ , หรือไปทำงานจิตอาสาต่างๆ นานา
แต่สำหรับในปีนี้ เราเลือกมาทำบุญทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน กันที่ มูลนิธิหลวงปู่มั่น ซอยจรัญสนิทวงศ์ 37 ครับ

ซึ่งที่นี่ก่อตั้งมาจากความตั้งใจขององค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปัณโณ และท่านเจ้าของมูลนิธิ เพื่อจะอำนวยความสะดวก และให้พักรักษาธาตุขันต์
แก่พระ และเณร ที่เข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลใน เขต กรุงเทพมหานคร

ที่นี่จัดงานขึ้นทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน ในหนึ่งปี ก็ 12 ครั้งพอดีครับ
โดยงาน จะเริ่มถวายจังหัน เวลา 07:45 น. (เจ็ดโมงสี่สิบห้านาที)
ญาติโยมสามารถจอดรถได้ที่ แม็คโค จรัญฯ แล้วนั่งรถรับส่งของมูลนิธิหลวงปู่มั่นเข้ามาได้
หรือจะนั่งรถมอไซ หรือเดิน.. เข้ามาก็ได้ครับผม

ก่อนเวลา 07:45 น. ญาติโยมสามารถนำอาหารมาจัดแจงเตรียมจัดใส่จานเพื่อรอประเคน แก่พระ
หลังจากพระ และ เณรฉันจังหันเสร็จ พวกเราก็จะช่วยกันล้างบาตร ล้างกระโถน เก็บของให้พระ ท่าน
ระหว่างนั้น ก็จะมีการนิมนต์พระผู้ใหญ่ มาเทศน์โปรดญาติโยมกันครับ

##สำหรับปี 2560 นี้ เหลืออีก 4 เดือน วันที่จัดงานที่มูลนิธิหลวงปู่มั่น ก็คือ
3 กันยายน 2560
1 ตุลาคม 2560
5 พฤศจิกายน 2560
3 ธันวาคม 2560


ญาติโยมมากันมากมาย เพื่อทำบุญ ฟังธรรม


ญาติโยมมากันมากมาย เพื่อทำบุญ ฟังธรรม

สามารถทำบุญผ้าป่าต่างๆ ขององค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ เพื่อทำประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา

เดินทางมายัง มูลนิธิหลวงปู่มั่น ที่ซอยจรัญสนิทวงศ์ 37

Comments

comments

You may also like

Leave a Comment