Diary Life

everything impermanent by golfreeze.packetlove.com

posted by packetlovegolf January 27, 2008 2 Comments

golfreeze life style

วันเวลาเปลี่ยนแปลง ชีวิตเราก็เปลี่ยนไปด้วย หลายสิ่งหลายอย่างที่ เข้ามากระทบก็ล้วนทำให้ เกิดเป็นสิ่งที่ใจชอบบ้างไม่ชอบบ้างสุขบ้าง ทุกข์บ้าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ก็ของชั่วคราวทั้งนั้น ถ้าเราไม่ไปยึดไว้ว่าเป็นของเราเราจะอยู่บนโลกแห่งนี้ ได้อย่างสบายตอนนี้ ก็ได้ย้าย blog จากที่ https://golfreeze.212cafe.com ==> มาที่ https://golfreeze.packetlove.com/guyblog แล้วน่ะครับ สำหรับไว้บอกเรื่องราวต่างๆ ที่เป็น ชีวิตประจำวัน ของผมเอง ตลอดความรู้ ที่ได้มาก็จะเขียนไว้ ณ ที่แห่งนี้ นับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป อิอิ

“อย่าให้ธรรมมะ เป็นสิ่งที่อยู่กับคุณตอนเลวร้ายที่ สุด เพราะธรรมมะ เขาสามารถอยู่ได้ ในทุกช่วงเวลาของคุณ”

Comments

comments

You may also like

2 Comments

Jar February 3, 2008 at 8:09 pm

“อย่าให้ธรรมมะ เป็นสิ่งที่อยู่กับคุณตอนเลวร้ายที่ สุด เพราะธรรมมะ เขาสามารถอยู่ได้ ในทุกช่วงเวลาของคุณ”
เจ๋งดีน้อง

golfreeze May 14, 2012 at 7:07 pm

อืมใช่ครับเจ๊จา ธรรมะอยู่กับเราทุกลมหายใจ ขอเพียงรู้จักธรรม แล้วตั้งใจประพฤติธรรม

Leave a Comment