Diary Life

ถ้าเว็บมี content ที่ดีจริง ไม่ต้องพึ่ง Social media ก็อยู่รอดได้

posted by packetlovegolf May 13, 2017 0 comments


ถ้าเว็บมี content ที่ดีจริง ไม่ต้องพึ่ง Social media ก็อยู่รอดได้
If you trust in your content information  , Your content always care you.
So don’t worry to care stat from any social media!! 

เวลาเราที่คิดเริ่มจะทำเว็บอะไรสักเว็บหนึ่ง หรือทำโปรเจ็คในเว็บขึ้นมาสักตัว
เราก็จะพยายามค้นหา เนื้อหาที่เกี่ยวกับเว็บที่เราทำ หรือข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาของเว็บที่จะทำ
โดยที่โฟกัสไปในหัวข้อเรื่องของเว็บเราจริงๆ มันจะทำให้เนื้อหาที่เราพยายามเขียน สะสมไว้นั้น เป็นมูลค่าได้
สามารถเลี้ยงเว็บ และคนทำเว็บได้ : )
อย่างน้อยๆ มันก็เป็น natual keyword ที่กลายไปเป็นคียเวิร์ดที่ดี ในระบบของ Search engine เช่น Google,Bing ,Yahoo Search ได้

ยิ่งถ้าเราดูแลเนื้อหา ปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับคีย์เวิร์ดนั้นๆ ทำเรื่อง SEO Management การจัดการเรื่องคีย์เวิร์ดในการค้นหา
หรือจัดการใส่รูป ที่มันสื่อกับเนื้อหา ที่เราต้องการสื่อออกไป มันก็ยิ่งจะทำให้ เนื้อหาของเรื่องหัวข้อเว็บเรานั้น
เด่นขึ้นมาได้ อีกทั้งยังเสริมซึ่งกันและกัน

ซึ่งบางครั้ง คนส่วนใหญ่ชอบดูรูปมากกว่าอ่าน หรือ คนส่วนใหญ่ชอบอ่านมากกว่าดูรูป เราไม่สามารถไปจำกัดในส่วนนั้นได้
แต่สิ่งที่เราทำได้ ในฐานะผู้สร้างเนื้อหานั้น ก็คือ สร้างเหตุให้ดีที่สุดกับเนื้อหานั้นๆ
ทำให้คนที่ชอบดูรูป ค้นหารูป แล้วเข้ามาเจอรูปในเว็บเรา แล้วทำให้เขาได้อ่านเนื้อหาของเรื่องนั้นๆ เสริมไปด้วย
จนบางครั้งการโปรโมตในระบบ Social media ก็ไม่จำเป็นเลย เหตุก็เพราะ
แหล่งข้อมูลจริงๆ มันต้องออกมาจากเว็บต้นทาง ไม่ใช่จาก Social media นั่นเอง : )

Comments

comments

You may also like

Leave a Comment