Diary Life

Office-anywhere-working-anywhere-Packetlove.com

posted by packetlovegolf September 23, 2016 0 comments

image
Office anywhere working anywhere Packetlove.com + Kammatan.com

หลังจากที่เคยทำงานประจำมาหลายปี ต้องตื่นแต่เช้าออกไปเจอรถติด มโหฬาร หรือ บางครั้งไปขึ้นรถไฟฟ้า BTS ที่คนเบียดกันแน่น มีแต่คนอยากไปให้ทันเวลา บางคนแซงทำเนียนแซงคิว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เกิดจากการนึกถึงแต่ตัวเอง ซึ่งลืมไปว่า การอยู่ร่วมกับคนอื่น ควรถ่อยทีถ่อยอาศัยซึ่งกันและกัน
หลังจากที่ได้ออกมาทำงานของที่ Packetlove เอง ผมยิ่งรู้สึกว่า การที่เรามีออฟฟิศตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวง ในสมัยปัจจุบัน มันไม่ได้มีค่าอะไรเลยสำหรับผม และธุรกิจที่เป็น IT หรือ Business online สามารถทำได้จากจุดไหนก็ได้ในโลก (ขอแค่มีเนต GPRS ก็ยังดี) shell ได้ก็จบทุกอย่าง และหลังๆมานี้ ทุกๆเดือนผมจะเดินทางไปหลายๆจังหวัด อาจจะเก็บกดเล็กน้อย ในช่วงทำงานประจำ ฮ่าๆๆ แต่มันก็ทำให้เห็นความเป็นจริงของโลกในหลายๆด้าน บาง อำเภอในไทย ถนนดีๆ หรือตึกสูงๆยังไม่มีเลย แต่ผู้คนใช้ชีวิตเรียบง่าย กินอยู่เรียบง่าย อาหารตามสั่ง หรือก๋วยเตี๋ยว สักถ้วยก็ทำให้พ้นมื้อนั้นๆ ไปได้ละ ผิดกับคนละเรื่องเมื่อใช้ชีวิตในเมืองหลวง ห้างผุดอย่างก็ดอกเห็ด ยังกิเลสให้ผุดตาม หรือมากกว่านั้น

image
คุณค่าที่สำคัญในจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทาน เรื่องศีล หรือแม้กระทั่งการเจริญปัญญาตามหลักพระพุทธศาสนานั้น ดูเหมือนจะค่อยๆเลือนหายไปจาก
สังคมไทย ทำอย่างไรเราจะรักษาสิ่งเหล่านี้ไม่ให้สิ้นหายไปในยุคเรา เราต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนครับ ทำทาน ทำศีล ให้เกิดขึ้นในใจ แล้วเรียนรู้หลักการเจริญสติ เพื่อขึ้นไปเดินปัญญา สิ่งเหล่านี้ องค์พระพุทธเจ้าท่านได้สั่งสอนไว้แล้ว และครูบาอาจารย์ที่เป็นตัวอย่างในประเทศไทย ก็ทำเป็นตัวอย่างเป็นแนวทาง และคำสอน เรียนรู้ความทุกข์ เพื่อวันหนึ่งปัญญาค่อยๆ เจริญขึ้น เราจะเริ่มความสุขผุดขึ้นในใจ แทนที่กิเลสที่เคยเหยียบย่ำในหัวใจเรา

ก้าวและสู้ต่อไป …
Packetlove.com : )
23 Sep 2016.

Comments

comments

You may also like

Leave a Comment