Diary Life

สวัสดีปีใหม่ กับพรของในหลวง ครับ สวัสดีปีใหม่-กับพรของในหลวง

posted by packetlovegolf January 2, 2010 1 Comment

สวัสดีปีใหม่-กับพรของในหลวง

สวัสดีครับพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีปีใหม่ 2553 ด้วยคนนะครับ ผมขอยกคำอวยพรของในหลวง ก่อนละกัน

IMG_2274
ในหลวง ทรงอวยพรคนไทย

 

“ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ 2553 ขอให้คนไทยมีสติ คิดให้รอบคอบ ยึดประโยชน์ส่วนรวม มีความสุขกายสุขใจ …

ข้าพเจ้า ขอส่งความปราถนาดีมาอวยพรแก่ท่าน ทุก ๆ คน ทั้งขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก ที่วิตกห่วงใยในการเจ็บป่วยของข้าพเจ้า และแสดงออกโดยประการต่าง ๆ จากใจจริง ที่จะให้ข้าพเจ้าหายเจ็บป่วยและมีความสุขสวัสดี ความสุขสวัสดีนี้ เป็นสิ่งที่พึงปราถนาอย่างยิ่งของคนเรา แต่จะสำเร็จผลเป็นจริงได้ มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถและสติปัญญาและการประพฤติตัวปฏิบัติงานของแต่ละ บุคคล ในปีใหม่นี้ จึงขอให้ชาวไทยทุกคน ได้ตั้งจิตตั้งใจ ให้เที่ยงตรงแน่วแน่ ที่จะประพฤติตัวปฏิบัติงานให้เต็มกำลังความสามารถ โดยมีสติรู้ตัวและปัญญารู้คิดกำกับอยู่ตลอดเวลา กล่าวคือจะคิดจะทำสิ่งใด ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดี ให้รอบคอบ ทำให้ดีให้ถูกต้องข้อสำคัญจะต้องระลึกรู้โดยตระหนักว่า ประโยชน์ส่วนรวมนั้น เป็นประโยชน์ที่แต่ละคนพึงยึดถือเป็นเป้าหมายหลักในการประพฤติตัวและปฏิบัติ งานเพราะเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนแท้จริง ซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับทั่วถึงกัน ความสุขความสวัสดีจะได้เกิดมีขึ้นทั้งแก่บุคคลทั้งแก่ชาติบ้านเมืองของไทย ดังที่ทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจปราถนา ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ปราศจากโรคภัยให้มีความสุขกายสุขใจ และความสำเร็จสมประสงค์ ตลอดศกหน้านี้ โดยทั่วกัน”

ซึ่งพรอันนี้ ถ้าใครได้น้อมระลึกถึง แล้วก็นำมาปฏิบัติ ผมว่าชีวิตต้องเจอกับสิ่งที่ดีๆ แน่นอนครับ ปีใหม่นี้ ได้กลับบ้านที่อุบล มาครับ ถึงแม้ญาติๆ จะไม่ค่อยเยอะ แต่บรรยากาศก็ยังอบอุ่นเหมือนๆเดิม ปีนี้อาม่า ไม่ได้อยู่กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับลูกหลานๆ ทุกคนก็ยังคงคิดถึงท่าน ครับ ทำบุญทุกครั้งๆ ก็จะนึกอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้ท่านเสมอครับ

Comments

comments

You may also like

1 Comment

Da January 2, 2010 at 11:32 am

สวัสดีปีใหม่นะค่ะ…….พี่

Leave a Comment