Diary Life

31-ปีแห่งธาตุขันธ์-เพื่อสังคม-และครอบครัว

posted by packetlovegolf April 9, 2015 0 comments

31-ปีแห่งธาตุขันธ์-เพื่อสังคม-และครอบครัว

“ความแก่ มีอยู่ในความเป็นหนุ่มสาว

ความเจ็บไข้ มีอยู่ในความไม่มีโรค

ความตาย ก็มีอยู่ในชีวิต”

พุทธวจนะ

ณ เวลาที่ธาตุขันธ์ดำรง มาแล้ว 31 ปีนั้น ได้ผ่านต้องขอบพระคุณ ป๊า ม้า อาม้า อี๊หมวย อาก๋ง และอากู๋ อาอี๊ และน้องๆ ทุกคนที่คอยดูแลซึ่งกันและกันมา ขอบพระคุณที่คอยสอนสั่ง ให้รู้จักการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

ขอบคุณความหวังดีต่างๆ ที่มีให้กันมา รวมทั้งความห่วงใย ถึงแม้จะอยู่กันคนละที่ก็ตาม

สิ่งไหนที่ทำได้ ก็พยายามตอบแทนให้ เพื่อให้ผู้ให้ และ ผู้รับได้สมดุลกัน

20100904133943_mama
ถ่ายกับหม๋าม้า ^_^

การได้พิจารณาความตาย อยู่เนืองๆ จะทำให้เราใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท

31 ปีแห่งธาตุขันธ์นี้ เพื่อสังคม และ ครอบครัว

รักและคิดถึงทุกคนนะครับ

Comments

comments

You may also like

Leave a Comment