Diary Life

การตอบแทนบุญคุณ ผู้มีพระคุณ พาพ่อแม่เที่ยวเหนือ

posted by packetlovegolf February 16, 2015 0 comments

ชีวิตเด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาเรียนปริญญาตรี ใน เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร การได้กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ ญาติ ที่บ้านเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำมากสำหรับผม การได้ใช้เวลากับ ครอบครัว นั้นมันมีค่ามากเลยนะครับ เราได้เรียนรู้ที่จะให้ และ รับ ในเวลาเดียวกัน

ผมได้สอนให้แม่ได้ใช้งานมือถือ เล่นเนต คุยผ่านเนต เปิดดูเวบ แชตกับคนอื่นๆ ในครอบครัว สอนให้แม่ เห็นถึงความสำคัญของธรรม และ นำธรรมะมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และในเวลาเดียวกัน แม่ก็ดูแลทุกคนในบ้านเช่นกัน ทำกับข้าว ถูบ้าน ดูแลความสะอาดในบ้านให้ทุกคนได้อยู่กันอย่างสบาย ส่วนพ่อก็ดูแลโดย ช่วยแม่ทำงาน เครื่องที่ร้านอะไหล่ คอยขับรถพาไปเที่ยวตามที่นั่นที่นี่

ผมมองว่าจุดๆ นี้มันสำคัญนะครับ การที่เราอยู่เพื่อเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน มันจึงเกิดเป็นความสุข ที่มีขึ้นในครอบครัว เป็นการสานต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในครอบครัว ดังนั้น ถ้าใครที่มาทำงาน ใน กทม และมีพ่อแม่ ญาติ อยู่ต่างจังหวัด ก็หาโอกาสกลับไปเยี่ยมท่าน ไปนั่งกินข้าว ไปนั่งพูดคุย กับท่านบ้างนะครับ ^_^

Comments

comments

You may also like

Leave a Comment