Diary LifeFamily

กลับอุบล-แจกของขวัญปีใหม่ให้ครอบครัว-ภาพมหามงคลแห่งชีวิต

December 6, 2016 0 comments

กลับอุบล แจกของขวัญปีใหม่ให้ครอบครัว ภาพมหามงคลแห่งชีวิต ผมมีโอกาสได้กลับอุบล ช่วงต้นเดือนธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งปกติก็จะกลับทุกเดือนอยู่แล้ว ในเดือนนี้ซึ่งพิเศษหน่อย เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และในโอกาสแห่งช่วงปีใหม่กำลังจะมาถึงนั้น ผมได้ตระเตรียมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เข้ากรอบสองชั้นเป็นอย่างดี ด้านหน้ารูปลงเครือบเพื่อไม่ให้พระบรมฉายาลักษณ์เป็นรอย ถือโอกาสนี้มอบภาพมหามงคลแห่งชีวิตให้กับครอบครัว ทั้งสี่ภาพ ถือเป็นของขวัญปีใหม่ 2560 ที่กำลังจะผ่านมาถึง ขอให้ของขวัญอันล้ำค่านี้เป็นเครื่องเตือนใจสำหรับข้าพเจ้า ในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักประมาณตน รู้รักสามัคคี ตั้งมั่นในคุณงามความดี ตลอดไป ภาพในหลวงรัชกาลที่ 9…

Diary Life

ถวายความอาลัย เข้ากราบพระบรมศพ องค์ในหลวง ร9 รัชกาลที่9

November 15, 2016 0 comments

ถวายความอาลัย เข้ากราบพระบรมศพ องค์ในหลวง รัชกาลที่9 หลังจากที่ทางสำนักพระราชวัง เปิดให้สามารถเข้าไป กราบพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผมเองตั้งใจไปครั้งแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมาครับ ซึ่งไปครั้งนี้กะว่าจะลองไปเส้นทาง และการเดินทาง เผื่อไว้จะพา พ่อกับแม่มากราบบ้าง ในช่วงนี้ส่วนของพระราชวังจะเปิดตั้งแต่ 05:00 น. แต่วันจันทร์นั้น ที่ 14 นั้น ไปถึงบริเวณสนามหลวง ประมาณ 07:00 โมงเช้า ผมลองจอดรถไว้ที่…

Diary Life

ครั้งแรกในชีวิต เคยได้รับ รางวัล เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Prize about computer

November 13, 2016 0 comments

ครั้งแรกในชีวิต เคยได้รับ รางวัล เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  Prize about computer สำหรับรางวัลแรกในชีวิต เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับนั้น เกิดขึ้นช่วงที่ตอน ม.4 ที่โรงเรียนนารีนุกูลครับผม คือได้เริ่มต้นเรียนกับอาจารย์สมปอง วิชาแรกที่เรียนคือ วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ซึ่งเป็นวิชาเลือกเสรี ช่วง มัธยมศึกษาปีที่4 ปี พ.ศ. 2542 ครับ ช่วงนั้นผมเองก็อ่านหนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เยอะ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมพื้นฐานจากหนังสือ  ซึ่งอาจารย์สมปอง ท่านเองก็เห็นว่าผมมีความสนใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐาน ก็เลยอยากให้ทำส่งผลงาน เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์เข้าประกวดดูบ้าง เพื่อจะได้พัฒนาทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม…

Diary Life

กลับอุบล กินน้ำพริกกะปิ ปลาทูทอด : backto-ubon-november-2016

November 5, 2016 0 comments

กลับอุบล กินน้ำพริกกะปิ ปลาทูทอด ป่นปลาในอุบล ร้านแนะนำ ร้านกุ๊กไก่ ช่วงนี้กลับมาบ้านที่อุบล กินน้ำพริกกะปิ ปลาทู ป่นปลาบ่อยมากครับ ร้านกุ๊กไก่ ข้าวแกง แถวแยกเกษมวัน ในเขต อ.วารินชำราบ ร้านนี้ม้าไปเจอ มาใหม่ กับข้าวรสชาดถูกปาก ราคาไม่แพง ด้วยครับ อย่างละ 20-30 บาท ให้เยอะมาก จะเปิดขาย วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 4 โมงเย็นเป็นต้นไป ช่วงกลางวันก็ช่วยม้าขายอะไหล่มอเตอร์ไซด์ไป…

Diary Life

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์ในหลวงรัชกาลที่9

October 31, 2016 0 comments

เศรษฐกิจพอเพียง “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ…

Diary Life

เพลงแด่องค์ในหลวง รัชกาลที่ 9

October 22, 2016 0 comments

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา คนไทยทั้งประเทศได้ทราบข่าวการสวรรคต ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ยังความเศร้าโศก ให้กับชาวไทย เป็นอย่างมาก… ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าได้ประพันธ์เพลงนี้ ถวายแด่องค์ในหลวง ซึ่งแต่งไว้ เพื่อยังความรู้สึกในช่วงวันนี้ 22 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา 9 วันแล้ว ยังคงคิดถึงองค์ในหลวง และตั้งมั่นที่จะทำคุณงานความดี…

Diary Life

น้อมส่งเสด็จ องค์ในหลวง รัชกาลที่9 สู่สวรรคาลัย [ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ]

October 14, 2016 0 comments

องค์ในหลวง รัชกาลที่9 ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย วันที่ 14 ตุลาคม 2559 นับเป็นอีกวันที่จะถูกบันทึกในชีวิตของข้าพเจ้า เนื่องจากเป็นวันที่อัญเชิญ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศออกจาก โรงพยาบาลศิริราช ไปยัง เขตพระบรมมหาราชวัง ซึ่งผม และมุก ตั้งใจไว้ว่าจะส่งเสด็จพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย ถึงแม้จะต้องรอนานเพียงใด ก็ไม่รู้สึกเหนื่อย จนกระทั่งช่วง 16.33 น. ขบวนได้เคลื่อนจากออก โรงพยาบาลศิริราช ซึ่ง เป็นรถคันที่ 3 ทะเบียน 1ค 0929…

Diary Lifeการปฏิบัติธรรม

13 ตุลาคม 2559 น้อมส่งเสด็จ องค์ในหลวงรัชกาลที่9

October 13, 2016 0 comments

13 ตุลาคม 2559 น้อมส่งเสด็จ องค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันนี้คงเป็นอีกวัน ที่จะจำไปตลอดไปในชีวิตหนึ่งของผมเอง ที่ครั้งหนึ่งได้เกิดเป็นคนไทย และเกิดอยู่ใต้พระบรมโพธิ์สมภาร ขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 แห่งพระราชวงศ์จักรี ณ วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2559 ช่วงเวลาประมาณ 15:52 น. ณ ที่ โรงพยาบาลศิริราช เป็นวันที่คนไทยทุกคนอาลัยยิ่ง ที่ได้ทราบข่าวการ สวรรณคตของพระองค์ท่าน…

Diary LifeFamily

กลับอุบลฯ ทำบุญออกพรรษา เลี้ยงหมาที่บ้าน ขายอะไหล่รถมอเตอร์ไซด์ กินเจอุบล-ทำบุญออกพรรษา

October 9, 2016 0 comments

กลับอุบลฯ ทำบุญออกพรรษา เลี้ยงหมาที่บ้าน ขายอะไหล่รถมอเตอร์ไซด์ กลับอุบลช่วงต้นเดือน ตุลาคม 2559 กลับมากินเจ กับทุกคนที่บ้าน น้ำมูลขึ้นสูงมากๆครับ ฝนตกบ่อย ลมเย็นดี ต้นไม้เขียวชะอุ่ม  วันนี้ไม่ได้ขายอะไหล่ เพราะปิดทุกวันอาทิตย์ แต่จะไปทำบุญออกพรรษากันครับ เพราะอาทิตย์หน้า ไม่สะดวกกัน และอาทิตย์นี้ ได้ฤกษ์สะดวก ก็ไปทำบุญปล่อยปลา ถวายอาสนะ ที่ม้า ไปซื้อมา และก็จะครบรอบวันคล้ายวันเกิดอี๊หมวย ด้วย ก็ร่วมกันถวาย ทำบุญออกพรรษากันไปเลย : )…

Diary Lifeชวนเที่ยว ทัวร์

ฟุริวคามาตะราเมง สุดยอดราเมงซุปกระดูกหมู การทำงานที่ญี่ปุ่น-ได้อะไรบ้าง4

October 7, 2016 0 comments

ฟุริวคามาตะราเมง สุดยอดราเมงซุปกระดูกหมู การทำงานที่ญี่ปุ่น ได้อะไรบ้าง ตอนที่ 4 神田駅前で風龍博多ラーメンを食べました、豚骨ラーメンが大好き。 สำหรับมื้อเย็นของผม ช่วงที่ไปทำงานที่ญี่ปุ่น ส่วนใหญ่จะกินราเมงครับ ก็ตระเวนไปกินหลายๆ ร้านทีเดียว ทั้งที่คนญี่ปุ่นแนะนำ หรือจะแนะนำตัวเองไปกิน ฮ่าๆๆ เช่น อิจิบังราเมง (ร้านที่เป็นเหมือนห้องสอบมีม่านบังเป็นโต๊ะๆ) , ฟุริวคามาตะราเมง , หรือราเมงที่พิพิธภัณฑ์ราเมงในโยโกฮาม่า , หรือจะเป็นร้านราเมงใต้สถานีรถไฟโตเกียวที่มีเป็นราเมงสตีต Ramen-Street  ラーメン道理, หรือร้านราเมงสตีตรวมร้านเด็ดตรงสถานีชินากาว่า ซึ่งโดยปกติร้านราเมงส่วนจะมีตู้ให้กด เมนูครับ ถ้าอยากสั่งอะไรเพิ่ม…

Diary Lifeชวนเที่ยว ทัวร์

ครบรอบสามปี หลังจากไปทำงานที่ญี่ปุ่นมา ทำงานที่ญี่ปุ่นได้อะไรบ้าง ตอนที่3

September 29, 2016 0 comments

ครบรอบสามปี หลังจากไปทำงานที่ญี่ปุ่นมา ทำงานที่ญี่ปุ่นได้อะไรบ้าง ตอนที่3 สวัสดีครับท่านผู้ชม ฮ่าๆ ไม่นึกเลยว่า ผ่านไปแป๊บเดียวจะมาถึงตอนที่ 3 แล้ว ฮ่าๆ สำหรับการทำงานที่ญี่ปุ่นของผม วันจันทร์ถึงศุกร์นั้น  ก็นั่งทำงานที่ ออฟฟิศซิครับ ตกเย็นมาหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จแล้ว 夕食で食べました(ゆうしょく)ผมก็กลับมาห้องมาฝึกจำตัวคันจิ  สำหรับการท่องเที่ยวก็จะหา สถานที่ที่อยากไป ช่วงเสาร์-อาทิตย์ ครับ  สำหรับบางครั้งถ้ามีหยุดยาว หรือเทศกาลโกลเด้นวีค 金週(きんしゅう)ก็จะไปเที่ยวไกลๆ ถ้าที่เที่ยวใกล้ๆโตเกียว ก็จะมี โอชิโน่ฮักไก 忍野八海 บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  ใกล้ๆกับภูเขาไฟฟูจิ 富士山…

Diary Lifeชวนเที่ยว ทัวร์

เมืองนางาซากิ มีดี จนต้องมา สันติภาพเรียกหา

September 29, 2016 0 comments

เมืองนางาซากิ มีดี จนต้องมา สันติภาพเรียกหา เมื่อปีที่แล้วช่วง สค 2015 ผมไปเที่ยวญี่ปุ่นมาครับ รอบนี้ นั่งเครื่องไปลงที่เมืองฟุกูโอกะ เลย โดยสายการบิน Jetstar ครับ พอดีมีโปรโมชั่น 1 บาท สำหรับขากลับพอดี และประจวบกับช่วงลาออกจากงานประจำด้วย ก็เลยจัดเลยครับ รอบนี้ไปสามเมือง คือ ฟุกูโอกะ นางาซากิ และก็ไปเยี่ยมคุมะมอง ที่ เมืองคุมาโมโต้ ครับ แต่บรรยากาศรวมๆ แล้ว…

Diary Life

ต้มยำกุ้งครัวนายมี ต้มยำรวมน้ำข้น+มันกุ้ง ย้ายจากธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ มาฝั่งศิริราช ต้มยำกุ้งครัวนายมี-ศิริราช

September 29, 2016 0 comments

ต้มยำกุ้งครัวนายมี ต้มยำรวมน้ำข้น+มันกุ้ง ย้ายจากธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ มาฝั่งศิริราช แล้วนะครับ เมื่อ2ปีก่อน ผมจะไปวิ่ง ในสนามบอล ที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ บ่อยๆ และไปรอรับแฟนที่ศิริราช พอวิ่งเสร็จก็จะมาหาไรกิน ส่วนใหญ่ร้านที่เรากิน เป็นร้านข้างทาง ก็จะสั่งผัดผักบุ้ง และต้มยำกุ้ง และครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่ได้กิน ต้มยำกุ้งร้านนายมี ซึ่งเป็นร้านข้างถนน ใกล้ๆป้ายรถเมล์ครับ ซึ่งถ้า ออกมาจากธรรมศาสตร์จะอยู่ฝั่งประตู ท่าน้ำท่าพระจันทร์เลย เดินมาสัก 100 เมตรก็จะถึงร้าน ที่ร้านนี้จะคนมารอเยอะมากๆ ตั้งแต่ช่วงเย็นๆ รสชาดของต้มยำกุ้งที่นี่น้ำซุปเข้มข้นมากๆ และใส่มันกุ้งด้วย…

Diary Life

Office-anywhere-working-anywhere-Packetlove.com

September 23, 2016 0 comments

Office anywhere working anywhere Packetlove.com + Kammatan.com หลังจากที่เคยทำงานประจำมาหลายปี ต้องตื่นแต่เช้าออกไปเจอรถติด มโหฬาร หรือ บางครั้งไปขึ้นรถไฟฟ้า BTS ที่คนเบียดกันแน่น มีแต่คนอยากไปให้ทันเวลา บางคนแซงทำเนียนแซงคิว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เกิดจากการนึกถึงแต่ตัวเอง ซึ่งลืมไปว่า การอยู่ร่วมกับคนอื่น ควรถ่อยทีถ่อยอาศัยซึ่งกันและกัน หลังจากที่ได้ออกมาทำงานของที่ Packetlove เอง ผมยิ่งรู้สึกว่า การที่เรามีออฟฟิศตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวง ในสมัยปัจจุบัน มันไม่ได้มีค่าอะไรเลยสำหรับผม และธุรกิจที่เป็น IT…

Diary Life

domain-tld-dot-shop-register ที่นี่เร็วๆนี้

September 20, 2016 0 comments

Register domain tld .shop in Thailand  จดโดเมน .shop ในประเทศไทย ได้ที่ Packetlove.com เร็วๆนี้ สำหรับท่านใดที่สนใจ Domain .shop หรือชอบเก็บสะสมโดเมนเนม ประเภทนี้เพื่อเอาไว้เก็งกำไร หรือทำตลาดเฉพาะกลุ่มร้านค้า สนใจจดโดเมน ที่ลงท้ายด้วย .shop เช่น http://packetlove.shop หรือ http://your.shop หรือ http://online.shop สามารถติดต่อมาได้นะครับผม ราคาจะมีการอัฟเดท เร็วๆนี้ครับผม ซึ่งโดเมนนี้…

Diary Lifeการภาวนาปฏิบัติธรรมชวนเที่ยว ทัวร์

ไหว้พระทำบุญ-เจริญสติ-ไปพระพุทธบาทสี่รอย-บ้านต้นไม้แม่แมะ

September 18, 2016 0 comments

ไหว้พระทำบุญ-เจริญสติ-ไปพระพุทธบาทสี่รอย-บ้านต้นไม้แม่แมะ ช่วงอาทิตย์ก่อนผมมีโอกาส ได้ไปที่เชียงใหม่ อีกรอบครับ เดินทางในหน้าฝน ก็สนุกไปอีกแบบครับ  แต่ก็ต้องไม่ประมาทกันนะครับ พวกเราเช่ารถกัน  ขับไปทำบุญที่ วัดพระพุทธบาทสี่รอย ที่แม่ริม และวัดหนองก๋าย และขากลับ ไปแวะที่ วัดป่าดาราภิรมย์ ซึ่งรอบนี้ ผมได้ลองขับเข้าไปที่วัดหนองก๋าย ซึ่งตั้งอยู่ก่อนถึงวัดพระพุทธบาทสี่รอย ครับ ซึ่งเป็นนาข้าวสีเขียว ตัดกับขอบฟ้าที่มีแดดในตอนเช้า บรรยากาศดูอบอุ่นดีครับ ถึงแม้วันก่อนฝนจะตกหนักมาก็ตาม พระพุทธรูปหลวงพ่อชัยมงคล อายุกว่า 1000 ปีที่นี่ ดูน่าเกรงขามมากๆ พวกเราได้ไปกราบไหว้ นมัสการและร่วมทำบุญไปครับ ที่วัดพระพุทธบาทสี่รอย ผมมีโอกาสได้มาเป็นครั้งที่สามแล้ว…

Diary Lifeชวนเที่ยว ทัวร์

กลับอุบล-ปั่นจักรยาน-ช่วยขายอะไหล่-เขียนcontent-ubontown-otopอุบล

September 7, 2016 0 comments

กลับอุบล-ปั่นจักรยาน-ช่วยขายอะไหล่-เขียนcontent-ubontown-otopอุบล ปกติเดือนๆหนึ่งผมจะกลับอุบลบ่อยเหมือนกัน ยิ่งทำเว็บ http://ubon.town แล้ว ก็ต้องหา content เนื้อหาใหม่มาอัฟเดทในเว็บ ก็หนีไม่พ้นเรื่องกิน เรื่องเที่ยว ที่ท่องเที่ยว แหล่งร้านอาหารท้องถิ่น ในจังหวัดอุบลราชธานี และ อำเภอวารินชำราบ ครับ เวลาที่ไปแวะเยี่ยมร้านอาหาร ก็จะขออนุญาตถ่ายภาพร้าน ภาพอาหาร(ถ่ายประจำอยู่ละ) แล้วก็เมนูแนะนำของร้านอาหาร ใน อุบลฯ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว ในอุบลฯ จะเป็นที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็ตาม ผมจะพยายามเอามาลง ให้คนที่กำลังจะไปท่องเที่ยวที่อุบลนั้น ได้ทราบกัน และเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในจุดหมายปลายทางของนักเดินทางครับ และอาทิตย์ก่อน…

Diary Life

ครบรอบ1ปี-ลาออกจากงานประจำ-มาสู่งานอิสระ

September 2, 2016 0 comments

ครบรอบ1ปี-ลาออกจากงานประจำ-มาสู่งานอิสระ เมื่อ 21 สิงหาคม 2558 ปีที่แล้ว ผมได้ลาออกจากงานประจำ ที่ทำมากว่าเกือบ 9 ปีได้ครับ ซึ่งหลังจากลาออกจากที่นั่น ก็ออกมา เปิดทำบริษัทแพ็คเกตเลิฟฯ https://www.packetlove.com ซึ่งก็ทำงานในด้าน IT Service + Consulting แบบเต็มตัวสักที ในระยะเวลา 1 ปีที่ที่ผ่านมา ได้ประสบการณ์เยอะมากจริงๆ ครับ ทั้งเรื่องบัญชี เรื่องการขาย แล้วก็แนวทางทำอย่างไรให้บริษัทอยู่รอดได้ รวมทั้งได้เพื่อนใหม่ๆ ได้เห็นสภาวะธรรมเยอะขึ้น มีเวลาให้ได้เห็นสภาวะธรรมมากขึ้น…

Diary LifeKnowledges

คอร์สอบรมการใช้งาน-linux-ให้กับทหารเรือ

August 27, 2016 0 comments

คอร์สอบรมการใช้งาน Linux ให้กับทหารเรือ สนามบินอู่ตะเภา ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา ผม และพี่ดวง แห่ง Make IT EC มีโอกาสได้เข้าไปอบรมความรู้เรื่องการใช้งาน Linux ให้กับทางพี่ๆ ทหารเรือ ที่ดูแลระบบ IT ของทางสนามบินอู่ตะเภามาครับ พี่ๆที่นี่ตั้งใจเรียนมาก ก็สอนกันตั้งแต่ Basic เลย จนถึงการประยุกต์ใช้ command line เพื่อตรวจสอบ ตรวจเชคกับระบบเบื้องต้น ก็สนุกไปอีกแบบครับ ได้ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ…

Diary Lifeงานเพลง-แต่งเพลง

คอนเสริต์ดีดี-play-sing-and-say-with-tree-chayadej-31-july-2016

August 1, 2016 0 comments

คอนเสริต์ดีดี-play-sing-and-say-with-tree-chayadej-31-july-2016 จะมีสักกี่เพลงที่ผมชอบและฟังมาเกือบ 10 กว่าปี บางเพลงเปิดซ้ำ ฟังแล้วฟังอีก ฮ่าๆ ผมได้ฟังงานเพลงของพี่โอ๋-ธีร์-ไชยเดช เพลงแรกคือเพลง 20202 ซึ่งตอนนั้นพี่โอ๋แต่งไว้ให้กับ พี่โจ้ วง PAUSE รู้สึกว่าชอบเสียงกีต้าร์ และเรื่องราวของพี่เขา จนเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเล่นกีต้าร์ ตั้งแต่นั้นมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันครับ ตอนนั้นกีต้าร์ตัวแรกที่ซื้อเลยคือ Yamaha F210 , สำหรับงานเพลงของพี่โอ๋ ที่ชื่นชอบก็มีอีกเยอะครับ เช่น สาป , ก้อนหินละเมอ ,…